گروه مبارزه با بیماری ها


نام و نام خانوادگی مدیر گروه مبارزه با بیماریها : خانم دکتر فلوریا انفرادی

رشته تحصیلی: دکترای حرفه ای- پزشک عمومی

تلفن :05832237009

ایمیل: flenf@7 gmail .com

سابقه کار:28 سال

معرفي واحد (تاريخچه ) :

واحد مذكور همزمان با استقلال معاونت بهداشتي استان فعاليت خود را شروع نموده ودر زمينه امور پيشگيري و درمان بيماريهاي واگير و غير واگير  فعاليت مي نمايد .  

   

شرح وظايف :

دوين برنامه جامع عملياتي واحد
كشف به موقع همه گيري ها و برنامه ريزي جهت كنترل
پيگيري و نظارت بر انجام صحيح مراقبت بيماري ها
توزيع واكسن بين مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت
نظارت بر اجراي برنامه ايمن سازي
انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي
جمع آوري آمار و ارسال به مركز مديريت بيماري ها
پايش و نظارت مستمر بر واحدهاي محيطي و ارسال پسخوراند
اجراي طرحهاي ارائه شده از سوي مركز مديريت بيماريها
تخمين و برآورد تجهيزات و داروهاي لازم
برگزاري كارگاه هاو سمينار هاي آموزشي در سطوح مختلف جهت افزايش آگاهي كاركنان ستادي و محيطي
در زمينه مراقبت بيماري ها اين واحد با انجام مراقبت فعال و غيرفعال گزارشات مربوط به بيماري ها راجمع آوري و پس از تجزيه و تحليل در خصوص آنها اقدام لازم بعمل مي آورد

·         ·         نظارت وكنترل بيماريهاي غيرواگير  (پرفشاري خون ،ديابت ، سرطانها ، آسم و....)در سطح منطقه

·         بررسي و پيگيري بيماران سطح منطقه

·         نظارت بر اعلام زوجين جديد تالاسمي به معاونت بهداشتي

·         نظارت بر اعلام مواردجديد بيماران pku، ،متابوليك ارثي معاونت بهداشتي

·         تشكيل جلسات ساليانه با بهزيستي جهت انجام برنامه شنوايي سنجي

·         جمع آوري اطلاعات آماري بيماريها

·         اجراي دستورالعملهاي ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتي

·         تقسيم نيروهاي كاري در سطح منطقه و ستاد و همچنين شرح وظايف

·         بالا بردن شاخص سلامتي در سطح منطقه

·         نظارت بر شاخصهاي منطقه به استانداردهاي اعلام شده

·         نظارت بر تكميل پنل بيماريهاي غيرواگير مراكز

·         گزارش بازديد و پايش پرسنل و جمع بندي نكات و مشكلات منطقه

·         اجراي طرحهاي كشوري در سطح كلان و منطقه اي

·         تشكيل كميته بيماريهاي غير واگير

·         نظارت بر ارسال به موقع نمونه هاي گرفته شده غربالگري نوزادان

·       

 

نگاهی به هشتمین کنگره بین المللی ثبت سرطان 10 لغایت 12 آبان ماه

نگاهی به هشتمین کنگره بین المللی ثبت سرطان 10 لغایت 12 آبان ماه

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...