-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتتماس با ما


آدرس معاونت بهداشتی : استان خراسان شمالی- بجنورد - خیابان چمران- خیابان جمهوری- گوچه یادگار- کدپستی : 9413875199 -  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تماس  با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی : 05832222683

شماره نمابر دفتر معاون بهداشتی : 05832242044

 

پیش شماره تلفن  استان :0583

 

حوزه ریاست / طبقه 4

دکتر سید احمد هاشمی

32222683

معاون بهداشتی

دکتر تیمور بروشکی

32242059

معاون اجرایی

سیدعیسی هاشمی

 32242142

حراست

زهرا صفری

32222683 ( 32242044   فکس )

مسئول دفتر

اداره امور عمومی / طبقه 4

رضا سبحانی

32236989

مسئول امور مالی

پرویز خرمی

32247198

حسابدار

هادی نجفی

32247198

حسابدار

فاطمه جعفریان

32247198

حسابدار

محمد نوروزیان / کارگزین

32239830

مسئول کارگزینی

رویا عظیمی

32239830

کارگزین

محمد صفاریان وحید / کارپرداز

32244700

کارپرداز

نرگس رضائیان/  متصدی امور دبیرخانه- بایگان

32242037

مسئول دبیرخانه

گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت  / طبقه 3

دکتر بابک فرخی

32242310

مدیرگروه

رضا ابراهیمی

32247195

کارشناس گسترش

کاظم منظور

32247195

کارشناس گسترش

حمید بزرگمهر / بهورزی

32247195

کارشناس گسترش

طاهره موسوی / آموزش

32247195

کارشناس گسترش

نسیم سراج اکبری / آمار

32247195

کارشناس گسترش

دکتر مریم فلاح / امور دارویی

32247195

کارشناس گسترش

حسین جاجرمی

32247195

کارشناس گسترش

مهندس سمیرا حسینی  / IT

32247195

مسئول انفورماتیک

دکتر منیره کرمانی

32247195

کارشناس گسترش

 

 

 

گروه بهداشت محیط و حرفه ای  / طبقه 3

مهندس محمود بهنیا

32222923 - 32244678

مدیرگروه

مهندس علیرضا نوروزیان

//

کارشناس بهداشت محیط

مهندس سید احمد راه چمنی

//

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس یوسف امیری

//

کارشناس بهداشت محیط

مهندس محمدحسین اصغری

//

کارشناس بهداشت محیط

مهندس رحمت اله ناطقی

//

کارشناس بهداشت محیط

 

 

 

امور آزمایشگاهها / طبقه 3

سیدمحسن نقیب

32241955

کارشناس آزمایشگاه

یاسر پناهی

32241955

کارشناس آزمایشگاه

گروه مبارزه با بیماریها / طبقه 2

دکتر افشین دلشاد

32237009

مدیرگروه- معاون فنی

دکتر حسین اختردل

32247197

کارشناس بیماریها

رضا فاضلی

//

کارشناس بیماریها

فیض اله برزگر

//

کارشناس بیماریها

محمدحسین ریحانی

//

کارشناس بیماریها

دکتر فلوریا انفرادی

//

کارشناس بیماریها

فرزانه اکبریانی

//

کارشناس بیماریها

دکتر محسن رعنایی

//

کارشناس بیماریها

 

گروه بهداشت دهان و دندان  / طبقه 2

دکتر جمشید ربانی

32240039

مدیرگروه

دکتر محسن شهریاری

//

کارشناس بهداشت دهان و دندان

 

 

 

 

 

 

گروه سلامت روان، اجتماعی، اعتیاد و الکل / طبقه 2

دکتر بهناز گنابادی

32242536

مدیرگروه

شهین لنگری

32244055

کارشناس بهداشت روان

زهرا یوسف نژاد

//

کارشناس بهداشت روان

محمد یزدانی

//

کارشناس بهداشت روان

گروه آموزش و ارتقاء سلامت  / طبقه 2

زهرا حسینی خبوشان

32247196

مدیرگروه

سارا نوروزیان

32247196

کارشناس آموزش سلامت

روح اله یزدانی

32247196

کارشناس آموزش سلامت

روابط عمومی / طبقه 2

رضاعلی یوسفی

32247196

کارشناس آموزش سلامت

مسئول روابط عمومی

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس / طبقه 1

دکتر مریم پورآدینه

32241966

مدیرگروه

طاهره رام

32222892

کارشناس

نسرین علیزاده

//

کارشناس

زهرا رحمانیه

//

کارشناس

فرزانه سرائی

//

کارشناس

مریم دادجو

//

کارشناس

فتانه صفاریان وحید

32241966

کارشناس

دکتر مریم معمارزاده

32222892

کارشناس

امور اداری

محمدنقی مقصود زاده

32247199

مسئول امور اداری

علی هنری مهر

//

راننده

جواد جباری

//

راننده

علی رمضانی

//

راننده

احمد یزدانی

09302140199

خدمات

محمد عاقبتی

//

خدمات

موسی جعفری / نگهبانی

 32233865

نگهبان

عبدالحسن عصمتی / انباردار

32252892

انباردار

 

 

 

شماره های تماس گروههای معاونت بهداشتی دانشگاه

معاون بهداشتی

32222683  

معاون اجرایی

32242059

حراست

32242142

امور مالی

32247198    و    32236989

کارگزینی

32239830

کارپردازی

32244700

دبیرخانه / بایگانی

32242037    و    32225026

گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

32247195     و    32242310  و    32230832

گروه بهداشت محیط و حرفه ای

32222923    و    32244678

امور آزمایشگاهها

32241955

گروه مبارزه با بیماریها

32247197    و     32237009

گروه بهداشت دهان و دندان

32240039

گروه سلامت روان، اجتماعی، اعتیاد و الکل

32244055    و    32242536

گروه آموزش و ارتقاء سلامت

32247196

روابط عمومی

32247196

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

32222892   و   32241966

امور اداری

32247199

نگهبانی

32233865

انبار

32252892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
داوطلبان سلامت (۵۰۸۵ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۴۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...