-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتبیماری های واگیر


 

نام و نام خانوادگی :دکترحسین اختردل

سمت: پزشک هماهنگ کننده سل و کارشناس کنترل عفونت بیمارستانی

تحصیلات: دکترای حرفه ای

h.akhtardel2000@yahoo.com   پست الکترونیک:

تلفن محل کار:05832247197

 

شرح وظایف:

- نظارت بر کنترل وپیشگیری از  بیماری سل شهرستانها و پایش و ارزشیابی سطوح محیطی

- تجزیه و تحلیل آماری شاخصهای برنامه سل در دانشگاه

- نظارت بر حسن اجرای داتس

- هماهنگی با وزارت جهت تامین داروهای ضد سل (خط اول و دوم)

- دریافت و کنترل سامانه آنلاین سل وارسال آمار بصورت سه ماهه به اداره کنترل سل و جذام

- نظارت بر کنترل  وضعیت عفونت بیمارستانی

- دریافت و کنترل آمار عفونت بیمارستانی و ارسال به اداره کنترل عفونت بیمارستانی

- تجزیه و تحلیل  و مقایسه میزان بروز عفونت بیمارستانی و میزان مرگ ناشی از آن

 

جستجو
داوطلبان سلامت (۵۰۸۵ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۴۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...