-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتمعاون بهداشتی


نام و نام خانوادگی : دکتر سید احمد هاشمی                                                                                                                                                                               

سمت : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تخصص: متخصص بیماری های عفونی

شماره تماس:05832222683

ایمیل:hashemya@yahoo.com

رزومه:

Type your address here:yahoo.com@ hashemya

سید احمد هاشمی

شغل

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

تجربیات و سوابق اجرایی

پزشک عمومی مراکزبهداشتی درمانی روستایی چمن بید و باغلق (شهرستان های مانه و سملقان و بجنورد) بمدت 9 ماه (سالهای   1378 تا 1379)

معاون بهداشتی وسرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد بمدت حدود  5/5 سال ( سالهای 1379 تا 1384)

پزشک هماهنگ کننده سل و کارشناس مسؤول  ایدز استان خراسان شمالی بمدت 5/1 سال(سالهای 1384 تا 1386)

مدیریت بحران ومدیریت کانترل بیماریها در سیل روستا ی تازه قلعه  از توابع شهرستان بجنورد سال1380

کارشناس  استانی کنترل  بیماریهای واگیر در سیل شهرستان اسفراین سال 1385

مسؤول اجرایی کردن ماده 192 قانون برنامه پنجساله در شهرستان بجنورد و واگذاری  سه مرکز بهداشتی درمانی  و 17 خانه بهداشت به  بخش خصوصی در سالهای 1382 تا 1384

آغاز اجرایی کردن طرح  پزشک خانواده روستایی در شهرستان بجنورد 1384

طراحی نرم افزار پرداخت حقوق پزشک خانواده روستایی  و بکارگیری آن در سطح استان خراسان شمالی 1384

همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان مان و سملقان  در کنترل اپیدمی بیماری  اسهالی در روستای زرد کاستان در سال 1383

مدرس  کارگاههای مختلف   CQI و POAو  TQM در سطح  شهرستان بجنورد در سالهای 1381 تا 1385

مدرس کارگاههای مختلف برنامه های بهداشتی در سطح شهرستان بجنورد و سطح استان خراسان شمالی در سالهای 1381 تا 1390

عضویت داوطلبانه سازمان هلال احمر از سال 1386

مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد (رشته بهداشت مدارس درس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)سالهای 1382 تا 1383

مدرس دانشکده پرستاری مامایی بجنورد(رشته فوریت های پزشکی درس فوریت داخلی 2) سال 90-91

    فوکال پویینت  برنامه های  انفلوانزا  ، سیاه سرفه ،مالاریا ، بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در استان خراسان شمالی  در حال حاضر

مشاور ریاست محترم دانشکاه علوم پزشکی خراسان شمالی در برنامه پزشک خانواده شهری

سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد از آبانماه 91 تا آبانماه 93

عضو کمیسیون ماده 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  از ابتدای سال 92

عضوهیئت علمی دانشکده پزشکی بجنورد از اردیبهشت سال 93

عضو کمیته اجرایی  برنامه تحول سلامت خراسان شمالی  از 15 اردیبهشت 93 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آبانماه 93

 

آموزش ها

پزشک عمومی فارغ التحصیل سال 1378

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری فارغ التحصیل 1390

دانشنامه تخصصی بیماریهای عفونی 1391

رتبه دوم بورد تخصصی بیماریهای عفونی کشور  سال 91

شرکت در کارگاه های آموزشی  شهرستانی , استانی و کشوری ذیل و اخذ گواهینامه های مربوطه:

کارگاههای آموزشی:

بیماریهای روده ای و انگلی  با اولویت التور

 بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان ,سالک و مالاریا  , عوارض ناشی از واکسیناسیون,

مراقبت بیماریهای نوپدید (CCHF) , بیماریهای منتقله از آب ,

 بیماریهای آمیزشی با تاکید بر ایدز و هپاتیت , قانون سلامت بین الملل ,مراقبت ایدز

نشست سالانه کشوری سل , پدافند غیر عامل  و مدیریت بحران , بیماری دیابت

مراقبت بیماریهای  غیرواگیر  و پیشگیری از حوادث

و نیز کارگاههای مختلف برنامه های بهداشت خانواده و بهد اشت محیط

کارگاه کشوری مالاریا در تبریز 1390

گواهینامه مدیریت پایه سطح یک از سازمان مدیریت و بر نامه ریزی

گواهینامه تدریس  CQI

گواهینامه دوره آموزشی مدیریت پایه از مرکز آموزش مدیریت دولتی

گواهینامه های مربوط به دوره های فناوری اطلاعات و کامپیوتر(IDSL)

گواهینامه کارگاه روش تحقیق مقدماتی  ازدانشگاه علوم پزشکی  زاهدان و کارگاه علمی و پژ وهش در سیستم بهداشتی  ازدانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تألیفات

1-Alavi-Naini R, Nezamdoost M , Hshemi seyyed ahmad ,Fallah ghajari A ,Krami H. Laboratory follow up of crimean- congo hemorrhagic fever patients admitted to booali hospital.(The 18 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1388)

2- Alavi-Naini R  ,Sharifi -mood  B ,Fallah ghajari A   ,Krami H, Nezamdoost M, Hshemi seyyed ahmad.Evaluation of laboratory data in HIV positive patients admitted to booali hospital. .(The 18 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1388)

3- Alavi-Naini R , Hshemi seyyed ahmad  ,Fallah ghajari A   ,Krami H, Nezamdoost M.Evaluation of renal and liver function tests in crimean- congo hemorrhagic fever patients.(The 18 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1388)

4-Maliheh Metanat , Batool Sharifi - Mood , Seyyed- Mohammad hashemi shahri, Manijeh Nezamdoost , Hshemi seyyed ahmad  Crimean- congo hemorrhagic fever following consumption of uncooked meat. (The 18 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1388)

5- Alavi-Naini R  , Metanat M , Krami H, Fallah ghajari A   , Hshemi seyyed ahmad , Nezamdoost M Evaluation of HIV-TB coinfectionpatients admitted to booali hospital .( The 18 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1388)

6- Batool Sharifi - Mood , Maliheh Metanat  Roya Alavi-Naini, seyyed ahmad Hshemi ,Hossein Krami. Cold abscess andvertebral osteomyelitis .( The 19 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1389)

7- Alavi-Naini R   , Nehi M , Hshemi S.A  , Davoodikia AA , Fayyaz- jahani F , Bagheri M .tuberculosis patients lost on primary follow-up for diagnosis .( The 19 th IRANIAN CONGRESS IN INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE, 1389)

8 - رویا علوی نائینی ؛ بتول شر یفی مود  ؛ ملیحه متانت ؛ سید احمد هاشمی . روشهای آزمایشگاهی سریع تشخیص بیماری سل . مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (دوره 13, شماره 7 دي 1390 )

9- H.-R. Kouhpayeh, M. Hashemi, S.-A. Hashemi, A. Moazeni-Roodi, M. Naderi, B. Sharifi-Mood, M. Taheri, M. Mohammadi  and S. Ghavami. R620W functional polymorphism of protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22 is not associated with pulmonary tuberculosis in Zahedan, southeast Iran ( Genetics and Molecular Research 11 (2): 1075-1081 (2012))

 

10- داور مقالات در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

معرفی حوزه معاونت بهداشتی :

معاونت بهداشتی استان خراسان شمالی از اوایل سال 1384 با تشکیل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی راه اندازی گردید و هماهنگ با رشد و توسعه دانشگاه در تمام سطوح مختلف توسعه یافت و مسئولیت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت مردم استان را عهده دار می باشد .

آغاز راه اندازی این معاونت با اجرای طرح پزشک خانواده در سراسر کشور بوده و در حال حاضر در حوزه خود 8 شهرستان را تحت پوشش دارد .

شرح وظایف:

-رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها و برنامه های بهداشتی

- سرکشی  به واحد های تابعه و نظارت در امور بهداشتی

-بررسی و مطالعه گزارش فعالیتهای آموزش بهداشت  و راهنمایی های لازم جهت پیشرفت برنامهای آموزشی آنان

-همکاری با سایر موسسات بهداشتی در حوزه عمل بمنظور بالابردن سطح بهداشت عمومی

- انجام بررسی ها لازم در کارگا ه ها به منظور شناخت انواع بیماری های حرفه ی و اظهار نظر در مورد نحوه پیشگیری بیماری های ناشی از کار

-اتخاذ تصمصیمات اداری

- شرکت در تهیه و تنظیم طرح های بهداشتی و درمانی و آموزش

- نظارت و شرکت در تهیه و تنظیم استانداردهای  بهداشتی و درمانی

 

معاونت بهداشتی دانشگاه
معاونت بهداشتی دانشگاه
 

مشاهده آرشیو مطالب ...


جستجو
داوطلبان سلامت (۵۱۰۰ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۵۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...