-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتمیز خدمت


                                         شناسنامه و اطلاع رسانی خدمات

 

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

اطلاع رسانی

نوع خدمت

تصویر

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

1

ارائه خدمات تخصصی به مادران پرخطر و نیازمند

 شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

 عکس

2

  فرآیند ارائه      خدمات IT

 شناسنامه

 اطلاع رساني

*

   

*

 عکس

3

   آزمایشگاه  

 شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

 عکس

4

    روان

 شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

 عکس

5

  بهداشت خانواده

 شناسنامه

 اطلاع رسانی  

*

 

6

  بهداشت محیط 

 شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

 

7

ارائه سبد غذایی به کودکان واجد شرایط

 شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

 عکس

8

ارائه سبد غذایی به مادران باردار

 شناسنامه

 اطلاع رساني

*

   

*

 عکس.

9

فرآیند توانمند سازی مردم استان خراسان شمالی درباره مراقبت از خود

شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

 عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
داوطلبان سلامت (۴۳۸۴ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۱۰۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...