-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتکمیته شورای هماهنگی امور بیمه شدگان استان ( دبیر اداره کار )


کمیته شورای هماهنگی امور بیمه شدگان استان ( دبیر اداره کار )

عضو : تامین اجتماعی – کارشناس بهداشت حرفه ای      معاونت بهداشتی دانشگاه

وظیفه :احیاء و را ه انداز ی خانه های بهداشت کار گری در صنایع – کار خانجات و کارگاههای مشمول 


جستجو
داوطلبان سلامت (۵۱۰۰ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۵۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...