-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتریاست امور عمومی


نام و نام خانوادگي  : رضا سبحانی

سمت : ریاست اداره امور عمومی

تحصیلات : کارشناس حسابداری

پست الکترونیک : Rezasobhani25@yahoo.com

تلفن محل کار : 32236989 058

شرح وظایف :

 

  1. پیشنهاد، تهیه و تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه معاونت بهداشتی استان و همچنین  پیگیری و هماهنگی با مدیریت محترم برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه بر عملکرد موافقتنامه های مراکز تابعه بهداشت استان
  2. پیگیری اعتبارات بیمه روستایی از محل 1% مالیات بر ارزش افزوده و صندوق بیمه روستایی از مرحله انعقاد قرارداد مدیران شبکه با اداره کل بیمه سلامت استان تا واریز وجه به حسابهای درآمدهای غیر قابل برداشت واحدها و بررسی اعلام نیاز واحدها و پیشنهاد ابلاغ به مدیریت محترم برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه و در نهایت تأیید و بررسی اسناد هزینه با هماهنگی با مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی استان
  3.  پیگیری اعتبارات برنامه پزشک خانواده شهری از معاونت بهداشت وزارت متبوع تا مرحله پیشنهاد و ابلاغ بودجه به مدیریت محترم برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه تا بررسی اعلام نیاز اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای پزشک خانواده شهری و در نهایت تأیید و بررسی اسناد هزینه با هماهنگی با مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی استان
  4. پیگیری اعتبارات ساختار نظام شبکه ، احداث ، تجهیز و بهبود استاندارد
  5. پیگیری اعتبارات ردیف های بهداشتی با هماهنگی مدیران گروه تخصصی معاونت بهداشتی از مرحله اعتبارات از معاونت بهداشت وزارت متبوع تا مرحله پیشنهاد بودجه با مدیریت محترم برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با هماهنگی مدیران گروه تخصصی  و نیز هماهنگی بر ارسال دستور خرج اعتبارات ردیف های  بهداشتی
  6. نظارت بر واحد کارگزینی ،امورمالی ،اموراداری ،دبیرخانه حوزه معاونت بهداشتی

 

 


جستجو
داوطلبان سلامت (۵۰۸۱ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۴۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...