يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتامور بهورزی و بازآموزی پرسنل


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول :  حمیدرضا بزرگمهر

شماره تماس:05832247195

شرح وظايف :

1-اجراي ضوابط مربوط به راه اندازي مراكز آموزش بهورزي

2- نظارت بر نحوه پذيرش بهورز

3- پيگيري و استاندارد سازي مراكز آموزش بهورزي

4- نظارت بر عملكرد مراكز آموزش بهورزي شهرستانها

5- اقدامات لازم بمنظور تكميل نيروي انساني و تجهيزات مراكز آموزش بهورزي

6- توانمند سازي مدير و مربيان مراكز آموزش بهورزي

7- شركت در جلسات و تيمهاي كارشناسي ستاد معاونت بهداشتي استان

8- علاوه بر فعاليت هاي فوق در حال حاضر امور مربوط به نيروي انساني حوزه معاونت بهداشتي بعهده اينجانب مي باشد 


جستجو
داوطلبان سلامت (2985 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...