معاون اجرایی


نام و نام خانوادگی : تیمور بروشکی   

سمت : معاون اجرایی  

تحصیلات : دکتری   

تلفن محل کار: 05832242059

شرح وظایف :

-جمع آوری و دسته بندی و اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در منطقه

-همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه عملی رفع تنگناها و حل مسائل

-همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روشها و اجرای آنها در منطقه

-مشارکت در سازماندهی واحدهای تابعه مرکز

-مشارکت در انتخاب فنی، تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تأمین نیروی انسانی و کارآمد

-برقراری هماهنگی های سایر بخش های موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیتهای بهداشتی

-اجرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مافوق

-همکاری در آموزش در آموزش نیروی انسانی پزشکی که به کار آموزی های میدانی به واحدهای تابعه مرکز بهداشت اعزام می شوند . 









جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۵۳۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...