گروه سلامت روانی - اجتماعی و اعتیاد


گروه:  سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

نام و نام خانوادگي: خانم سیده ریحانه رضوانی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکترای روانشناسی سلامت

سمت :  مدیرگروه

شماره تماس:05832242536

ایمیل:n.rezvani1245@gmail.com

شرح فعاليت :

برنامه ريزي ، اجرا ، نظارت ، ارزشيابي و پايش برنامه هاي بهداشت روان

هماهنگي با دفتر سلامت روان،اجتماعي و اعتياد وزارت متبوع و پيگيري اجراي سياست هاو دستور العمل هاي  ابلاغي

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در راستاي اهداف بهداشت روان

تهيه  و تدوين برنامه هاي علمي و تهيه کتاب ،پمفلت ، پوستر و ساير مطالب آموزشي و توزيع و ارسال در سطح دانشگاه علوم پزشکي و شهرستانها و ساير ادارات استان

شرکت در کليه جلسات و کميته هاي استاني ، وزاتخانه و ساير اداراتو پيگيري مصوبات جلسات

هماهنگي جهت تامين اعتبارات مورد نياز و نظارت بر نحوه توزيع و هزينه کرد آن

مسئول فني واحد DICو نظارت و پايش  از عملکرد کارکنان مرکز

تشکيل کميته بهداشت روان استان و استمرار آن

هماهنگي برون بخشي با ساير ادارات و سازمان هاي فعال در جهت اجراي سياست هاي وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکي و مرکز بهداشت استان و ارتقاء سطح سلامت جامعه

نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت ( طرح مهارت هاي زندگي ، مهارت هاي فرزندپروري ، پيشگيري از سوء مصرف مواد  مخدر، حمايت هاي رواني اجتماعي در بلاياي طبيعي ، پيشگيري از خودکشي ) در کليه شهرستان هاي استان

پي گيري تامين نيروي انساني مناسب و متخصص جهت اجراي برنامه هاي بهداشت روان

برنامه ريزي در جهت گسترش برنامه هاي بهداشت روان در جهت دستيابي همه مردم به خدمات بهداشت روان

جلب مشارکت سازمانهاي مردم نهاد

جلب مشارکت نيروهاي متخصص به ويژه روانپزشک مشاور علمي برنامه هاي سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد جهت ارتقاء کيفي برنامه هاجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...