نگهبانی معاونت بهداشتی


نام ونام خانوادگی : موسی جعفری

سمت : نگهبان

شماره تماس:05832233865

تحصیلات: دیپلم تجربی 

شرح وظایف

1-حفاطت و نگهداري از اموال و تجهيزات اداري تحت کنترل

2- کنترل ورود و خروج اشخاص و وسايل نقليه و تجهيزات و کالاها در وقت اداري و خارج از وقت اداري 3- پيش بيني هاي لازم به منظور جلوگيري از بروز حوادث مانند آتش سوزي،خرابي،دزدي،تجاوز و ساير مورا د و حوادث غير مترقبه در ساختمان يا اموال و تجهيزات تحت کنترل

 4- اطلاع فوري اتفاقات ئ حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي،دزدي،خرابي به مامورين انتظامي و مسئولين امر و انجام اقدامات احتياطي اوليه

 5- گزارش چگونگي انجام وظيفه و شرح کليه پيشامدها در مدت انجام وظيفه

 6- حفظ و حراست از تمام يا قسمتي از ساختمان و منازل و ساير موارد تحت کنترل طبق مقررات و دستورات صادره

 7- پاسخگويي به اشخاص و مراتجعين در خارج از وقت اداري

 9- جلوگيري تاز تجمع بي مورد افراد متفرقه در محل اتاق نگهباني

10- شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و اموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

 11-انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقرراتجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...