کارپرداز


نام ونام خانوادگی: مهدی صداقت 

سمت : کارپرداز

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت امداد و نجات 

تلفن محل کار: 05832244700

شرح وظایف:

1-استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مسئول مافوق

 2- دريافت درخواست خريد از طرف مقام مافوق و تهيه و خريد اجناس مورد تقاضا

 3-تحصيل نمونه کالا و ارائه آن به مسئول ذيربط از جهت تطبيق با مشخصات کالاي مورد تقاضا

 4-دريافت استعلام بهاء پس از تأمين اعتبار و تنخواه گردان لازم بمنظور خريد اجناس يا خدمات

 5-تنظيم قبض هزينه اجناس خريداري شده مطابق فاکتور رسمي

6- پرداخت قبوض واحد از قبيل آب،برق ،تلفن و گاز و... با صدور اسناد قانوني مربوطه پس از پرداخت آنها و بايگاني در پرونده مربوطه

 7- مطالعه قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي صادره در مورد خريد اجناس يا خدمات براي واحد ذيربط 8- تحويل اجناس خريداري شده به انبار در قبال اخذ رسيد

 9- صدور اسناد هزينه روزانه و ارائه آنها به مسئولين ذيربط جهتتأييد و اقدامات لازم

 10- صدور اسناد قراردادهاي شرکت هاي خدماتي،تأسيساتي و.... در چهارچوب قوانين و مقررات جاري 11- رفع اشکال اسناد برگشتي از اداره رسيدگي به حسابها و عودت آن به مراجع ذيربط

 12- تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط به خريد و هزنيه هاي بعمل آمده و ارائه آنها به مديريت امور مالي

13- کسب خط مشي و دستورالعمل هاي لازم از مقام مافوق و اجراي آنها مطابق مقررات جاري

 14- اعزام به مأموريت هاي اداري و ارائه گزارش آن به مسئول مافوق

 15- همکاري در برگزاري سمينارها،کارگاههاي آموزشي و ساير مراسم مشابه و تهيه ملزومات لازم مطابق دستور مافوق

 16- تأييد و امضاء کليه اسناد و قبوض انبار مطابق مقررات

 17- شرکت در کميسيون هاي مناقصه و همکاري در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه و انجام مکاتبات لازم در اين مورد

 18- پيگيري تعميرات خودروهاي دولتي مورد استفاده در واحد و پرداخت هزينه تعمير آنها مطابق مقررات

19- شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و اموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

 20- انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقررات

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...