کمیته شورای هماهنگی امور بیمه شدگان استان ( دبیر اداره کار )


کمیته شورای هماهنگی امور بیمه شدگان استان ( دبیر اداره کار )

عضو : تامین اجتماعی – کارشناس بهداشت حرفه ای      معاونت بهداشتی دانشگاه

وظیفه :احیاء و را ه انداز ی خانه های بهداشت کار گری در صنایع – کار خانجات و کارگاههای مشمول جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...