زیر کارگروه بهداشت در کارگاه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه


زیر کارگروه بهداشت در کارگاه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه دانشگاه :

  • : معاونت بهداشتی دانشگاه ( رییس ) مهندس علیرضا نوروزیان ( دبیر )

سایر کمیته هایی که این گروه بعنوان عضو کمیته حضور داردند ولی وظیفه دبیر خانه کمیته ها بعهده سایر ارگانهاست . جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...