کمیته پسماند های پزشکی :


کمیته پسماند های پزشکی :

  • : معاونت بهداشتی ( رییس کمیته ) – معاونت درمان –معاون پشتیبانی – مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه  -مسئول امور آزمایشکاهها – کارشناس مسئول بهداشت محیطی  بیمارستانها ی استان ( دبیر کمیته ) 
  • :پیگیری مشکلات بهداشت محطی بیمارستانهابخصوص کلیه مراحل مدیریت پسماندهای بیمارستانی 


جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...