کمیته بررسی علل مرگ ومیر کودکان زیر 5سال


برنامه ارتقاء سلامت کودکان :

1-کمیته بررسی علل  مرگ ومیر کودکان زیر 5سال

شرح کار کمیته :

  • ارائه آمار وشاخصهای مرگ کودکان اتفاق افتاده در استان
  • تجزیه وتحلیل  وآنالیز شاخص های بدست آمده از آمار مرگ ومیر کودکان زیر 5سال
  • بررسی عوامل مرتبط با مرگ کودکان وارائه راهکار ومداخله جهت پیشگیری از وقوع مرگ های مشابه
  • شناسایی مناطق پر خطر وبرنامه ریزی واتخاذ تصمیمات منطقه ای با توجه به علل مرگ در منطقه به منظور کاهش وپیشگیری از وقوع مرگ  کودکان

 

2-کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر وتبلیغ فرهنگ حسنه شیردهی

شرح کار کمیته :

  • ارئه آمار وشاخص های تغذیه انحصاری با شیر مادر ومصرف شیر مصنوعی
  • بررسی وتجزیه تحلیل شاخصهای شیردهی
  • ارائه راهکارها ومداخلات موثر در زمینه کاهش مصرف شیر مصنوعی وتغذیه وتداوم مصرف شیرمادر

 

اعضای کمیته :

جناب آقاي دكتر علي حق بين                 معاون محترم درمان

جناب آقاي دكتر سيد احمد هاشمي            معاون محترم بهداشتي  (دبير جلسه )

جناب آقاي دكتر قاسم بياني                   رئيس محترم بيمارستان بنت الهدي

جناب آقاي دكتر محسن آباد                   رئيس محترم دانشكده پزشكي

جناب آقاي دكتر شاهين مافي نژاد           مدير گروه محترم اطفال (نوزادان )

سركار خانم دكتر طوبي فرازمند             مدير گروه محترم زنان

جناب آقاي دكتر عبدالرضا شاكري          متخصص محترم اطفال

سر كار خانم دكتر ساميه احمد زاده         متخصص محترم اطفال

سركار خانم محبوبه طباطبا ئي چهر        رئيس محترم دانشكده پرستاري مامائي 

سركار خانم دكتر مريم پورآدينه            مدير گروه محترم سلامت جمعيت ،خانواده ومدارس

سركار خانم نسرين  عليزاده                 كارشناس محترم تغذيه

سركار خانم مريم دادجو                      كارشناس محترم كودكان

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...