HSR کمیته


اعضای کمیته HSRحوزه معاونت بهداشتی:

رییس کمیته : آقای دکتر احمد هاشمی

دبیر کمیته : آقای روح الله یزدانی

دکتر محسن شهریاری

دکتر فلوریا انفرادی

زهرا حسینی خبوشان

سارا نوروزیان

مهندس محمود بهنیا

مهندس علیرضا نوروزیان

کاظم منظور

رضا علی یوسفی

فرزانه اکبریان

حمیدرضا بزرگمهر

زهرا رحمانیه

مریم سودمند

 

*****

گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هرکشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیازکشورمی باشد. در این راستا پژوهش در نظام سلامت از اولویتهای ویژه برخوردار می باشد

HSR چیست؟

 از آنجا كه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است،

ž                                                     (HSR) Health   Systems  Research                                        

تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني  به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است. برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند وبا هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات،مسائل اجرايي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند.

تاریخچه ی کمیته HSR:

در راستاي هدفمند نمودن تحقیقات به منظور حل معظلات موجود در سیستم ارائه خدمات بهداشتي، درماني و حتي نظام آموزشي و پشتیباني این کمیته تشکیل شده است. از سال 1380 در كشور ما، آموزش اختصاصي پژوهشهاي كاربردي براي حل مسائل سازمانهاي خدمات بهداشتي درماني تحت عنوان « ده گام پژوهش در سيستمهاي بهداشتي درماني » اجرا مي شود كه كاركنان اجرايي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني پروژه هاي تحقيقي (بويژه پروژه هاي مداخله اي) زيادي را اجرا نموده اند كه ارزشيابي نتايج نشان دهنده توسعه پژوهش در بدنه سيستمهاي اجرايي است.

 اين روند با حمايت مديريتهاي سازمان بهداشتي درماني رو به افزايش خواهد گذاشت و نيازمند مشاركت  كاركنان، مديران و مردم در طراحي و اجراي پژوهشهايي است كه مي توانند مسائل سيستم را شناسايي،تحليل و حل كنند يا از شدت مسئله بكاهند. 
 بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه  HSR قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به   دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام بهداشتي را ارائه دهد.

هدف HSR:

مهم ترین اهداف آن دریافت ، بررسی ، و تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و ترغیب و راهنمایی محققان و کارشناسان شاغل در مراکز مرتبط با بهداشت ودرمان و سلامت جامعه برای انجام پژوهشهای (H.S.R) و حمایت مالی از طرح های مصوب با همکاری سازمان های مرتبط با امور بهداشتی و سلامت جامعه می باشد.

و درکل حمايت روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارايي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت مردم شود.

ویژگی های HSR:

ž                           .     تمركز بر اولويت مسائل بهداشتي                           

ž                          ·       داراي طبيعتي مشاركتي

ž                          ·       عملگرا

ž                          ·       روشي چند زمينه اي

ž                          ·       طبيعتي چند بخشي

ž                          ·       تاكيد براثربخشي هزينه

ž                          ·       تمركز بر راه حلهاي عملي

ž                          ·       طبيعت تكرار پذيري

شرح وظایف کمیته HSR:

*انجام نیاز سنجي (needs assessment) در منطفه تحت پوشش دانشگاه به منظور شناسایي مشکلات و معظلات موجود در منطقه ،این نیاز ها کلیه مسائل درون و برون دانشگاه ، سیستم مدیریت و ارائه خدمات را شامل مي شود. نتیجه نهایي چنین نیاز سنجي و سپس تعیین اولویت شرحي از مهمترین مشکلات موجود مي باشد.

** لیست اولویتهاي تحقیقاتي منطقه پس از تعیین بایستي در اختیار محققین و دانشجویان قرار گیرد تا آنها بتوانند پروژه هاي پژوهشي و پایان نامه هاي تحقیقاتي را بر اساس اولویتها انتخاب نمایند.

***ایجاد زمینه مناسب جهت اجراي پروژه هاي مداخله اي که در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درمانی، رفتار در مردم و مدیران می باشد.

 ****بررسي و تصویب طرح هاي ارائه شده H.S.R و ارسال طرح هاي مصوب به شوراي پژوهشي دانشگاه

*****برگزاري کارگاه هاي کارشناسان بهداشت و درمان در پژوهشهاي کاربردي از اهداف این معاونت جهت عمومیت بخشیدن به امر تحقیق مي باشد. با توجه به این که منعي در خصوص اجراي طرحهاي تحقیقاتي توسط کارشناسان وجود ندارد افرادي که در کارگاه ها آموزش مي بینندو طرحهاي آنها مورد تصویب قرار مي گیرد مي توانند مجري طرحهاي ارائه شده باشند.جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...