پيشگيري از سوء مصرف مواد


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: زهرا یوسف نژاد

شماره تماس:05832244055

 

شرح وظايف کارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد :

  1. هماهنگي با دفتر اعتیاد، وزارت متبوع و پيگيري اجراي سياست هاو دستور العمل هاي  ابلاغي و پیگیری آن
  2. تدوين و اجراي برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد 

3-   پيگيري  و نظارت  بر اجراي  دستورالعمل هاي ابلاغي  مرتبط با سوء مصرف مواد  از طرف وزارت خانه در سطح  شهرستان ها

4-تهيه و توزيع رسانه هاي آموزشي ( کتاب ، پمفلت ، پوستر ، کليپ و ... )

  1. بررسي و جمع بندي آمارهاي ارسالي از شهرستان ها 
  2. وارد نمودن آمار فصلي پيشگيري از سوء مصرف مواد  در سايت پورتال

7- تجزيه و تحليل و تهيه  شاخص از  آمار  ارسالي شهرستانها و ارائه گزارش به سطوح بالاتر

8-بازديد و پايش برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد  ، از شهرستانهاي تابعه استان

9- ارائه راهکار و پيشنهاد در راستاي ارتقاء سلامت جامعه در پسخوراندهاي بازديد از شهرستان ها

تعیین اولویت های پژوهشی در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد

10- مشارکت در  اجراي پژوهشهاي کاربردي در سطح استان

11- برنامه ريزي و برگزاري برنامه  هاي آموزشي در مورد مباحث مرتبط با سوء مصرف مواد  جهت پرسنل و گروههاي هدف و ادارات مختلف

  1. هماهنگي جهت  تشکيل کميته استاني با حضور اعضا ي مرتبط  و استمرار آن
  2. و پیگیری مصوبات  مرتبط با پیشگیری از سوء مصرف   مطرح شده در کمیته

14- بررسي و تهيه گزارشات کارشناسي در برنامه  پيشگيري از  سوء مصرف مواد 

15- حضور فعال در کارگاههاي کشوري و استاني در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد  

  1. هماهنگي جهت اجراي بهينه برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر   و نظارت بر نحوه اجرای آن در سطح شهرستان ها

17-  تهيه مستندات و گزارشات از نحوه  اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر و ارائه گزارش عملکرد به شورای هماهنگی و کمیته های استانی و ...

18-  برنامه ريزي جهت آموزش گروههاي در معرض خطر

8-نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها در سطوح مختلفجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...