تماس با ما


آدرس معاونت بهداشتی : استان خراسان شمالی- بجنورد - خیابان چمران- خیابان جمهوری- گوچه یادگار- کدپستی : 9413875199 -  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تماس  با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی : 05832222683

شماره نمابر دفتر معاون بهداشتی : 05832242044

 

پیش شماره تلفن  استان :0583

حوزه ریاست / طبقه 4

گروه بهداشت دهان و دندان  / طبقه 2

دکتر افشین دلشاد  

32222683

معاون بهداشتی دانشگاه

دکتر جمشید ربانی

32247196

مدیر گروه سلامت دهان و دندان

دکتر تیمور بروشکی

32242059

معاون اجرایی معاون بهداشتی

سیدعیسی هاشمی

 32242142

حراست

رویا عظیمی/مسئول دفتر

32222683

 ( 32242044  فکس)

مسئول دفتر

اداره امور عمومی / طبقه 4

گروه سلامت روان، اجتماعی، اعتیاد و الکل / طبقه 2

زینب یزدانی

32236989

مسئول امور مالی

زهرا یوسف نژاد /مدیر گروه

32242536

مدیر گروه سلامت روان

پرویز خرمی/حسابدار

32247198

امین اموال و حسابدار

شهین لنگری

32244055

کارشناس سلامت روان

فاطمه نشاطی

32247198

حسابدار تعهدی

جمیله کوهی

//

کارشناس پیشگیری از اعتیاد

مهدی صداقت / کارپرداز

32244700

کارپرداز

راضیه ولیان پور

32244055

کارشناس سلامت اجتماعی

نرگس رضائیان/  مسئول دبیرخانه- بایگان

32242037

مسئول دبیرخانه

امور آزمایشگاهها / طبقه 3

حسن عصمتی / اپراتور انباردار

32247198

انبار دار

سیدمحسن نقیب

32241955

کارشناس آزمایشگاه

محمد نوروزیان / کارگزین

32239830

مسئول کارگزینی

یاسر پناهی

32241955

کارشناس آزمایشگاه

رویا عظیمی/کارگزین

32239830

کارگزین

روابط عمومی / طبقه 2

 

 

 

نرگس رضائیان

-

مسئول روابط عموومی

گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت  / طبقه 3

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس / طبقه 1

رضا ابراهیمی /مدیرگروه

32242310

مدیر گروه

مریم پور آدینه/مدیر گروه

32241966

مدیر گروه  سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

محمدعلی حق شناس /پزشک خانواده شهری

32230832

کارشناس پزشک خانواده شهری

نسرین علیزاده/مدیر گروه

32241966

مدیر گروه بهبود تغذیه

حمید بزرگمهر / امور بهورزی

32230832

کارشناس بهورزی

فرزانه سرائی

32222892

کارشناس باروری سالم

حسین جاجرمی /پزشک خانواده روستایی

32242310

کارشناس پزشک خانواده روستایی

مریم دادجو

32222892

کارشناس کودکان

مهندس سمیرا حسینی  / IT

32247197

مسئول انفورماتیک

طاهره رام

32222892

کارشناس مادران

نسیم سراج اکبری / آمار

32230832

کارشناس آمار

محدثه معصومی

32222892

کارشناس سالمندان و میانسالان

گروه بهداشت محیط و حرفه ای  / طبقه 3

زهرا رحمانیه

32222892

کارشناس نوجوانان و جوان

مهندس علیرضا نوروزیان

32222923 - 32244678

مدیر گروه

سارا نوروزیان

32241966

کارشناس تغذیه

مهندس سید احمد راه چمنی

//

کارشناس بهداشت حرفه ای

گروه آموزش و ارتقای سلامت

مهندس یوسف امیری

//

کارشناس بهداشت محیط

زهرا حسینی خبوشان

32244055

مدیر گروه آموزش سلامت

مهندس محمدحسین اصغری

//

مسئول بهداشت حرفه ای

معصومه احمد زاده

32244055

کارشناس آموزش سلامت

مهندس تورج چارق دوزی

//

کارشناس بهداشت محیط

امور اداری

گروه مبارزه با بیماریها / طبقه 2

محمد یزدانی

32226727

مسئول امور عمومی

رضا فاضلی

32247197

رئیس گروه بیماریهای واگیر

حمزه ایوبی

32247199

امور اداری

فیض اله برزگر

32247197

کارشناس بیماریهای واگیر

علی هنری مهر

32247199

راننده

دکتر فلوریا انفرادی

32237009

کارشناس بیماریهای غیر واگیر و واگیر

جواد جباری

32247199

راننده

فرزانه اکبریانی

32247197

رئیس گروه بیماریهای غیر واگیر

 جواد نظری

32247199

راننده

هادی نیستانی

32247197

کارشناس بیماریهای واگیر

احمد غلامیان

32247199

راننده

روح اله یزدانی

32247197

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

احمد یزدانی

09302140199

راننده

فضل اله پسندیده

32247197

کارشناس بیماریهای واگیر

محمد عاقبتی

32247199

خدمتگزار

گروه مدیریت خطر در بلایا

موسی جعفری / نگهبانی

 32233865

نگهبان

مهندس مهدی حاتمی/ مدیریت خطر و بلایا

32226727

مدیر گروه مدیریت خطر

 

 

 

مهدی روحانی

32226727

کارشناس مدیریت خطر

 

 

 

 

 

جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۵۳۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...