مسئول کارگزینی


 

نام و نام خانوادگی : رویا عظیمی

سمت : مسئول کارگزینی

تحصیلات : لیسانس

 

تلفن محل کار : 32239830  058

شرح وظائف :

1- تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل : پيش نويس احكام انتقال،ترميم حقوق ،مرخصي، ارتقاء گروه، مأموريت،اضافه كاري و تنبيه و تشويق و نظيرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعايت قوانين و مقررات مربوط.
2- تهيه احكام پرسنلي 
3- بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي 
4- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظايف چگونگي ارزشيابي و حقوق قانوني پرسنل 
5- تهيه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماري و گزارشهايي كه از سوي مسئولين مربوطه ميشود 
6- شركت در كميسيونها و جلسات مختلف 
7- انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كاركنان 
8- پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه 
9- پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان ( استخدامي ، جديد الورود طرح لايحه و پيام آوران بهداشت (
10- امور مربوط به كاركنان مشمول طرح لايحه نيروي انساني ، پيام آوران بهداشت و ضريب
11- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند 
12- آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال 
13- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان دسته هاي بهداشتي درماني و همچنين مديران و مشاوران ستادي 
14- انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان
15-  اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تشكيل كميته هاي مربوطه
16- كنترل ورود و خروج پرسنل 
17- پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي 
18- انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...