امورآزمایشگاه


نام و نام خانوادگی : سید عیسی هاشمی

سمت : کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاهها

تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک : iffa_hashemi@yahoo.com

تلفن محل کار :   32242142

نام و نام خانوادگی : سید محسن نقیب

سمت : کارشناس اداره امور آزمایشگاهها

تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک : mn50ir@yahoo.com

تلفن محل کار :    32241955  058

 

نام و نام خانوادگی : یاسر پناهی

سمت : کارشناس اداره امور آزمایشگاهها

تحصیلات : کارشناس ارشد ایمونولوژی

پست الکترونیک : baran5961@yahoo.com

تلفن محل کار :   32241955  058

رزومه پژوهشی.rar

شرح فعاليت :

  همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

  انجام راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت در انجام وظایف مربوطه، هماهنگ کردن   فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای حساس آزمايشگاهي

  همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط

  شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی

  نظارت و سرپرستی بر کلیه امور فنی و اداری و آموزشی آزمایشگاه های تحت پوشش

 تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای آزمايشگاههاي بهداشتي شهري وروستايي

هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکزآزمایشگاهی 

انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید 

 شرکت در جلسات و کنفرانسها و سمینارهای علمی داخلي و بين المللي کشور و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی پیرامون موضوعات طرح شده

 تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط

v       بازديد وپايش آزمايشگاههاي تابعه براساس چک ليستهاي آزمايشگاه مرجع سلامت

 انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی که به شاغلین ارجاع میشود

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...