امور آزمایشگاه ها


 

نام و نام خانوادگی : سید عیسی هاشمی

سمت : کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاهها

تحصیلات : لیسانس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک : iffa_hashemi@yahoo.com

تلفن محل کار :   32242142 058

 

شرح فعاليت :

 تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی، مطالعاتی، تخصصی آزمایشگاهی، تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوط یا همکاری در انجام فعالیتهای فوق

 همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

انجام راهنمائی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظارت در انجام وظایف مربوطه، هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای حساس آزمايشگاهي

 همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط

شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی

نظارت و سرپرستی بر کلیه امور فنی و اداری و آموزشی آزمایشگاه های تحت پوشش

تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش آزمایشگاهی برای آزمايشگاههاي بهداشتي شهري وروستايي

       هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکزآزمایشگاهی 

انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدید 

 شرکت در جلسات و کمیسیونها و کنفرانسها و سمینارهای علمی داخلي و بين المللي کشور و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی پیرامون موضوعات طرح شده

تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط

انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی که به شاغلین ارجاع میشودجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...