بیماری های واگیر


 
 

تلفن محل کار:05832247197

 

شرح وظایف:

- نظارت بر کنترل وپیشگیری از  بیماری سل شهرستانها و پایش و ارزشیابی سطوح محیطی

- تجزیه و تحلیل آماری شاخصهای برنامه سل در دانشگاه

- نظارت بر حسن اجرای داتس

- هماهنگی با وزارت جهت تامین داروهای ضد سل (خط اول و دوم)

- دریافت و کنترل سامانه آنلاین سل وارسال آمار بصورت سه ماهه به اداره کنترل سل و جذام

- نظارت بر کنترل  وضعیت عفونت بیمارستانی

- دریافت و کنترل آمار عفونت بیمارستانی و ارسال به اداره کنترل عفونت بیمارستانی

- تجزیه و تحلیل  و مقایسه میزان بروز عفونت بیمارستانی و میزان مرگ ناشی از آن

 


جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...