گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس


نام و نام خانوادگی : زهرا حسینی خبوشان   

سمت : مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس    

تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش بهداشت   

 

تلفن محل کار: 05832241966 

گروه سلامت خانواده زير مجموعه دفتر سلامت خانواده ، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت درمان مي باشد از ارديبهشت ماه 84 شروع به کار نمود که پس از جذب کارشناسان برنامه هاي مرتبط چارت خود را تکميل نموده است. برنامه هاي سلامت خانواده شامل برنامه کودکان –سلامت مادران –تنظيم خانواده و بهداشت باروري –بهبود تغذيه جامعه ،‌مدارس و نوجوانان و جوانان ، سالمندان ، ميانسالان و سلامت مدارس و جوانان و نوجوانان  مي باشد.

شرح وظايف :

1-      برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي گروه سلامت خانواده

2-      تدوين برنامه عملياتي گروه سلامت خانواده ،برنامه ها استراتژيک دانشگاه

3-      تهيه گزارش عملکردگروه سلامت خانواده و برآورد اعتبارات و جمع آوري آن و ارسال به دفتر سلامت خانواده

4-      هماهنگي برون بخشي و درون بخشي جهت تسهيل در روند اجرايي برنامه ها و سياستهاي جديد

5-      سازمان دهي کارشناسان برنامه ها و واحد بهداشت خانواده شهرستان ها

6-      نظارت و ارزيابي و پايش برنامه هاي گروه و نحوه عملکرد واحد هاي بهداشت خانواده شهرستان

7-     دبيري کميته هاي شير مادر – مرگ و مير کودکان 59-1 ماهه و عضو اصلي کميته مرگ و مير مادران و ترويج زايمان طبيعي و ساماندهي سالمندان

8-     به روز رساني برنامه هاي گروه سلامت خانواده همگام با سياستهاي وزارت بهداشت

9-     همکاري با رسانه ها و مديا در ترويج برنامه هاي سلامت خانواده

10-  تهيه وتدوين و برنامه ريزي  واجراي برنامه پژوهشي در ارتباط با برنامه هاي سلامت خانواده

برگزاري برنامه ها و همايش هاي استانيجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...