گروه آموزش و ارتقای سلامت


مدیرگروه : زهرا حسینی خبوشان

شماره تماس واحد:05832247196

کارشناس آموزش سلامت : معصومه احمد زاده 

مسئول روابط عمومی : سارا نوروزیان

 

شرح وظايف گروه آموزش و ارتقای سلامت  معاونت بهداشتي

 • برنامه‌ريزي عملياتي براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 • برنامه‌ريزي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت (تحليل وضعيت موجود، دسته‌بندي مخاطبين، تعيين اهداف، تعيين استرات‍‍ژي مناسب، تدوين خلاصه پيام، تعيين كانال‌هاي مناسب، تدابير مديريتي و ارزيابي)
 • برنامه‌ريزي آموزش همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك
 • اقدام براي جلب حمايت (شامل مكاتبات، جلسه، تفاهم‌نامه، عقد قرارداد، هماهنگي درون و برون بخش، اطلاع‌رساني همگاني و ... ) به منظور اجراي برنامه خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و خودياري در سطح دانشگاه
 • شركت در دوره‌هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت
 • توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت تحت پوشش و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 • پشتيباني خدمات كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش (شامل تامين بودجه مورد نياز، تهيه و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 • ارزشيابي عملكرد سازمان‌ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي سازماني/ شوراها سالانه
 • برگزاري جلسات دو ماهانه با كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش
 • بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول پيش بيني شده
 • برنامه‌ريزي براي اجراي كمپين آموزشي
 • مديريت سامانه ارس  (مديريت شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هر يك از چهار مرحله پيش رسانه/ مداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي و نظارت بر رسانه ها و مداخلات ثبت شده توسط شهرستان‌هاي تابعه)
 • تشكيل كميته ساماندهي رسانه
 • نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي
 • ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه (بررسي شاخص‌هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)
 •  ارزيابي عملكرد كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش
 •  مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا 15
 • اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر 
فرمت پنل شهرستان ها

برنامه عملیاتی سال 1395

برنامه عملیاتی سال 1395

برنامه عملیاتی سال 1395

برنامه عملیاتی سال 1395

مشاهده آرشیو مطالب ...

جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۵۳۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...