گروه آموزش و ارتقای سلامت


مدیرگروه :  :نازی شکراللهی

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

شماره تماس واحد:

ایمیل:na.sh450@yahoo.com

05832247196تلفن :

کارشناس آموزش سلامت : 

نرگس رضائیان

آزاده نودهی

 

 

شرح وظايف گروه آموزش و ارتقای سلامت  معاونت بهداشتي

 • برنامه‌ريزي عملياتي براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 • برنامه‌ريزي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت (تحليل وضعيت موجود، دسته‌بندي مخاطبين، تعيين اهداف، تعيين استرات‍‍ژي مناسب، تدوين خلاصه پيام، تعيين كانال‌هاي مناسب، تدابير مديريتي و ارزيابي)
 • برنامه‌ريزي آموزش همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك
 • اقدام براي جلب حمايت (شامل مكاتبات، جلسه، تفاهم‌نامه، عقد قرارداد، هماهنگي درون و برون بخش، اطلاع‌رساني همگاني و ... ) به منظور اجراي برنامه خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و خودياري در سطح دانشگاه
 • شركت در دوره‌هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت
 • توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت تحت پوشش و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 • پشتيباني خدمات كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش (شامل تامين بودجه مورد نياز، تهيه و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 • ارزشيابي عملكرد سازمان‌ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي سازماني/ شوراها سالانه
 • برگزاري جلسات دو ماهانه با كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش
 • بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول پيش بيني شده
 • برنامه‌ريزي براي اجراي كمپين آموزشي
 • مديريت سامانه ارس  (مديريت شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هر يك از چهار مرحله پيش رسانه/ مداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي و نظارت بر رسانه ها و مداخلات ثبت شده توسط شهرستان‌هاي تابعه)
 • تشكيل كميته ساماندهي رسانه
 • نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي
 • ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه (بررسي شاخص‌هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)
 •  ارزيابي عملكرد كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش
 •  مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا 15
 • اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر 
 •  

فرمت پنل شهرستان ها

برنامه عملیاتی سال 1395

برنامه عملیاتی سال 1395

برنامه عملیاتی سال 1395

برنامه عملیاتی سال 1395

مشاهده آرشیو مطالب ...جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...