پزشک خانواده شهری


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : مجتبی نعمتی

شماره تماس واحد:05832230832

شرح وظائف سوپروایزر استانی طرح پزشکی خانواده شهری :

1-     ارتباط با سوپروایز ملی طرح پزشک خانواده

2-   تعریف ساختار مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سامانه سلامت ایرانیان

3-  ایجاد سوپروایزر های شهری ، تعیین سطح دسترسی  ، اختصاص شناسه و گذر واژه  ورود به سامانه سلامت ایرانیان

4-    تهیه گزارش از پیشرفت طرح در سطح استان

5-   پیگیری ایجاد ارتباط الکترونیکی مراکز با سامانه سلامت ایرانیان

6-   ایجاد سوپروایزر های بیمهجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...