ساختار شبکه


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : حسین عین بیگی

​شماره تماس:31512929

شرح وظايف :

1-اجراي ضوابط طرحهاي گسترش –تعيين مكان مناسب براي احداث واحد هاي بهداشتي

2- راه اندازي واحد هاي بهداشتي طبق ضوابط طرحهاي گسترش

3- برنامه ريزي تعميرات مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

4- برنامه ريزي تعميرات در خصوص تجهيز مراكز و خانه هاي بهداشت

5- پايش و نظارت بر عملكرد واحد هاي بهداشتي

6- پايش و نظارت بر عملكرد برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي

7- پاسخگوئي به شكايات حوزه بهداشت و …  جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...