امور بهورزی و بازآموزی پرسنل


نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول :  حمیدرضا بزرگمهر

شماره تماس:05832247195

شرح وظايف :

1-اجراي ضوابط مربوط به راه اندازي مراكز آموزش بهورزي

2- نظارت بر نحوه پذيرش بهورز

3- پيگيري و استاندارد سازي مراكز آموزش بهورزي

4- نظارت بر عملكرد مراكز آموزش بهورزي شهرستانها

5- اقدامات لازم بمنظور تكميل نيروي انساني و تجهيزات مراكز آموزش بهورزي

6- توانمند سازي مدير و مربيان مراكز آموزش بهورزي

7- شركت در جلسات و تيمهاي كارشناسي ستاد معاونت بهداشتي استان

8- علاوه بر فعاليت هاي فوق در حال حاضر امور مربوط به نيروي انساني حوزه معاونت بهداشتي بعهده اينجانب مي باشد 

جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۵۳۷۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...