میز خدمت


نام فرآیند

( لینک فرآیند)

فرآیند اصلاحی

شناسنامه

اطلاع رسانی

نوع خدمت

تصویر

سنجه

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

ارائه خدمات تخصصی به مادران پرخطر و نیازمند

 شناسنامه

شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

  فرایند خدمات ارائه it 

 

 شناسنامه

 اطلاع رساني

*

   

*

عکس

 

 انجام آزمایشات    قبل از ازدواج 

 

شناسنامه ا

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند شرکت در کلاس های  آموزشی  مهارتهای زندگی 

 

 شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

صدور کارت بهداشت 

 

شناسنامه

اطلاع رسانی

           

 رسیدگی به  شکایات مردمی  از مواد غذایی  ناسالم و غیر  بهداشتی 

 

شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

ارائه سبد غذایی به کودکان واجد شرایط

 

شناسنامه 

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

ارائه سبد غذایی به مادران باردار

 

شناسنامه 

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند توانمند سازی مردم استان خراسان شمالی درباره مراقبت از خود

شناسنامه

شناسنامه

 اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند شناسایی زوجهای ناقل تالاسمی 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه ،توزیع و نگهداری مواد غذایی

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرایند بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند شیر مصنوعی 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند اجرای سنجش دانش آموزان 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

   

صدور پروانه آموزشگاه بهداشت اصناف

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند درمان و پیشگیری حیوان گزیدگی 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند درمان زخم طول کشیده (زخم سالک )

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

غربالگری سرطان پستان در زنان 30تا 60 ساله 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد بالای 50سال 

 

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

پذیرش بهورزی 

 

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

نظام ارجاع در سطوح مختلف روستایی

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

نظام ارجاع در سطوح مختلف شهری

 

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

فرآیند ثبت گواهی فوت 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

صدور مجوز دفاتر سلامت 

 

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 

 

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 

ثبت و نگه داری و بروز رسانی پرونده الکترونیک 

شناسنامه اصلاحی

شناسنامه 

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس

 
ممیزی بهداشتی اماکن تهیه و توزیع و نگه داری مواد غذایی و بهداشتی     شناسنامه               
بررسی ارگونومی پست های کارکنان    شناسنامه                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10031019000ثبت گواهی مرگ .docxجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...