انبار دار


نام ونام خانوادگی: عبدالحسن عصمتی

سمت : انبار دار

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

تلفن :05832247198

شرح وظایف:

 

1-صدور درخواست خريد کالاي مورد نياز شبکه با هماهنگي مسئول مافوق

 2- تطبيق مشخصات کالاهاي خريداري شده با درخواست خريد و فاکتور آن طبق نمونه اصلي

 3- کنترل کالاي خريداري شده از نظر کمي و کيفي و اسناد صادره توسط کارپردازي واحد

 4- طبقه بندي و مرتب نمودن کالا در محلهاي مشخص شده

 5- صدور قبض انبار جهت اموال خريداري شده پس از تحويل آنها به انبار

 6- صدور حواله انبار براي اموال تحويلي ( از انبار) به واحد هاي مختلف شبکه

  7- ثبت کالاهاي تحويلي و دريافتي در کارتهاي انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوازم و کالا و اجناس و امضاء کليه اسناد مربوطه

 8- رسيدگي به موجودي انبار و صورت برداري از کالاهاي موجود در انبار(انبار گرداني در فواصب معين و مطلع نمودن امور تدارکات و کارپردازي جهت تجديد سقارش خريد کالاهاي مورد نياز واحد)

  9- نظارت و کنترل بر کالاهاي خريداري شده و موجود در انبار از نظر حفظ کيفيت و جلوگيري از فاسد شدن آنها

 10- اعلام وصول براي اجناس خريداري شده يا دريافتي از ديگر واحد هاي دانشگاه

 11- تهيه و تکميل و ارسال فرم انبار گرداني در پايان هر سال به مراجع ذيربط

 12- حفظ و نگهداري کالاهاي موجود در انبار با رعايت نکات حفاظتي و ايمني

 13- انجام مشورت با مسئول مافوق جهت انجام بهينه امور و ارائه گزارش لازم به صورت دوره اي

 14- شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و اموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

15- انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقررات

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...