کمیته صدور صلاحیت شرکتهای سلامت کار :


  1. کمیته صدور صلاحیت شرکتهای سلامت کار :                                                                                                                                                       اعضاء: معاونت بهداشتی دانشگاه (رییس کمیته )- مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی  – کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی (دبی کمیته ) – کارشناس بهداشت حرفه  ای معاونت بهداشتی – کارشناس بهداشت حرفه ا ی مرکز بهداشت شهرستان

وظایف : بررسی درخواستهای متقاضیان ارائه دهنده ی خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار و صدور صلاحیت ارائه خدمات مذکور – لغو مجوز ارائه خدمات                  فوق الذکر – تعیین تعداد شرکتهای مورد نیاز در حوزه تحت پوشش 

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...