کمیته ارزیابی رسانه ها


کمیته ارزیابی رسانه در استان با اعضای ذیل فعال می باشد :

رییس کمیته: آقای دکتر افشین دلشاد

دبیر کمیته: خانم سارا نوروزیان

اعضای کمیته:

خانم زهرا حسینی خبوشان

خانم دکتر بهناز گنابادی

خانم مهندس سمیرا حسینی

اهداف:

آموزش سلامت با هدف ترغيب مردم به اينكه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , براي حفظ سلامت فردي و اجتماعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند جزء لاينفك سيستم ارائه خدمات بهداشتي به شمار مي رود .آموزش سلامت به منظور تحقق اين اهداف و توانا ساختن مردم در يادگيري و بكار بردن مهارتها براي ارتقاي سلامت نياز به تشويق مردم به مشاركت در برنامه ريزي و اجراي مراقبتهاي بهداشتي اوليه , توجه و درك صحيح از فرهنگ جوامع , شيوه زندگي و مهارتهاي زندگي آنها , برقراري ارتباط خوب با مردم كه تبادل اطلاعات و افكار را بطور واضح و روشن ميسر سازد و انتخاب مناسب ترين تكنولوژي آموزشي در برنامه هاي ارتقاء سلامت دارد .

با استفاده از تكنولوژي آموزشي مناسب , يادگيري سريع تر , موثرتر و پايدارتر مي شود . بخشي از تكنولوژي آموزشي مربوط به انتخاب رسانه هاي مناسب است . به طور كلي رسانه به كليه امكاناتي اطلاق مي شود كه ميتوانند شرايطي را درمحيط آموزشي به وجود آورند كه تحت آن شرايط يادگيرندگان قادر باشند اطلاعات , رفتار ومهارتهاي جديدي را با درك كامل بدست آورند . به عبارت ديگر رسانه ها , افراد , ابزار يا موقعيتهايي هستند كه به وسيله آنها پيام ارائه مي شود.

ويژگيهاي رسانه هاي آموزشي متفاوت است . فرم و فرمت آنها مختلف است . توانائيهاي بالقوه و بالفعل آنها متغير است. براي انتقال پيامهاي متفاوت در موقعيتهاي گوناگون به مخاطبان مختلف ، نياز به استفاده از رسانه خاصي داريم تا به تاثير مورد انتظار دست يابيم . اين وظيفه آموزش دهنده است تا با آگاهي وآشنايي با آنچه در اختيار دارد نوع يا انواعي از رسانه ها را متناسب با نيازها وموقعيت فراگيران برگزيند .

اكنون رسانه هاي آموزشي جزئي تفكيك ناپذيراز فرآيند آموزش و يادگيري به شمار ميروند . آنها ديگر وسايل و موادي در حمايت از آموزش نيستند , بلكه خود داده هاي آموزشي به شمار ميروند . به عبارت ديگر رسانه هاي آموزشي را مي توان همراه شيوه هاي ديگر آموزش براي تقويت پيامها ي ارائه شده و يا مستقل از ارتباطات بين فردي به عنوان رساننده پيام مورد استفاده قرارداد.

همانگونه كه گفته شد هدف اصلي آموزش سلامت توليد و توسعه برنامه هايي براي تاثير بر ويژگيها وخصوصيات مخاطبان است . دراين راستا , رسانه ها را ميتوان براي كسب اطلاعات يا درك جديد , تغيير در باور و نگرش , يادگيري مهارت جديد و پذيرش و بكارگيري يك عملكرد جديد يا تغيير در شيوه زندگي بكار برد.

حدود 57 نوع رسانه درآموزش سلامت بكار گرفته شده است . بر اساس يك نوع طبقه بندي انجام شده توسط اندرسون( Anderson) رسانه ها به هفت گروه تقسيم گرديده اند. آنها شامل مواد ديداري غير شفاف نظير پوستر , پمفلت , مواد ديداري شفاف ثابت مانند طلق شفاف , مواد ديداري - شنيداري شفاف متحرك چون فيلم سينمائي و ويديويي , مواد شنيداري نظير نوارهاي صوتي , سه بعدي ها مانند ماكت , كامپيوتر ها , منابع انساني و موقعيتها مانند گردش علمي هستند .

طبقه بندي  رسانه ها بيشتر به اين دليل انجام ميگيرد كه تصور مي شود اگر رسانه اي ويژگي خاصي را دارا باشد بهتر ميتواند در رسيدن به هدف مورد نظر كمك كند .

عوامل موثر در انتخاب رسانه هاي آموزشي بستگي به هدفهاي آموزشي ( تغيير دانش, نگرش و عملكرد ) , ويژگيهاي فراگيران ( سن , سطح سواد , پراكندگي مخاطبين ) , شيوه آموزشي , موضوع آموزشي و شرايط دارد . به عنوان مثال
رسانه هاي ديداري  ثابت براي يادگيري اطلاعات كلامي, رسانه هاي شنيداري براي يادگيري اطلاعات  كلامي و مهارتهاي ذهني , رسانه هاي  شنيداري , ديداري متحرك براي تغيير  نگرشها بيشتر مورد توجه اند . براي افرادي با سطح سواد پايين رسانه هاي ديداري - شنيداري اثر بيشتري دارند . هزينه توليد رسانه مناسب , دست يابي به رسانه , علاقه آموزش دهنده به رسانه هاي خاص , نگهداري و بكار اندازي رسانه ها از جمله شرايطي است كه درانتخاب رسانه تاثير دارد .

پس از انتخاب رسانه آموزشي مناسب آنچه ميتواند در تاثير آنها برفراگيري نقش بيشتري ايفا نمايد, كيفت خود رسانه توليد شده است . رسانه ها بايد بر اساس نياز مخاطب و با توجه به خصوصيات و و يژگي هاي آنها از جمله مسائل فرهنگي , سن , سطح سواد و غيره تهيه شده باشند . محتواي آنها بايد از لحاظ علمي صحيح , قابل درك براي گروه هدف , قانع كننده , قابل پذيرش و مرتبط باآنها باشد . از ارائه پيامهاي گيج كننده درآنها خودداري شود .  به خصوص در خصوص رسانه هاي ديداري , جذابيت انها از لحاظ بصري براي گروه هدف مهم است .

اين گونه رسانه ها بايد به نحوي طراحي گردند كه توجه مخاطب را جلب نمايند . باتوجه به مسائل گفته شده , نقش پيش آزمون رسانه ها قبل از توليد نهايي اهميت پيدا ميكند . با استفاده از روشهاي مختلف پيش آزمون مي توان از نظرات گروه هدف در جهت اصلاح رسانه ها بهره برداري نمود . به اين ترتيب مي توان مطمئن شد كه رسانه تهيه شده تاثير بيشتري بر دست يابي به اهداف آموزشي تعيين شده خواهدداشت .

با توجه به مقدمه ذكر شده تاثير رسانه ها در ميزان يادگيري مخاطبين روشن است . شناخت رسانه ها و كاربردآنها يكي از مهمترين عوامل موفقيت در حسن استفاده و بهره گيري  صحيح از انواع رسانه ها است . متاسفانه در بخش سلامت اكثر رسانه ها به درستي به كار گرفته نمي شوند و بخشي از عدم موفقيتها درراه وصول به اهداف ,استفاده غلط وناقص از آنها مي باشد . شاهد هستيم كه هر ساله مبالغ هنگفتي صرف توليد رسانه هايي مي شود كه در تهيه و توليدآنها نه به نياز مخاطبان و نه خصوصيات فرهنگي آنها توجه شده است . اين نكته به خصوص درخصوص
رسانه هاي ديداري صادق است .

 بدون شك با يك برنامه ريزي دقيق و نظارت بر توليد  رسانه ها ميتوان انتظار داشت كه رسانه هايي استاندارد و با اثر بخشي بيشتر تهيه , توليد وتوزيع گردند . در همين راستا مركز بهداشت استان اقدام به تشكيل کمیته ارزیابی رسانه  نموده است .

هدف از تشكيل اين کمیته نظارت بر توليد رسانه هايي استاندارد و بهبود كيفيت آنها و جلوگيري از صرف اعتبارات جهت توليد رسانه هايي با كيفيت پايين و اثر بخشي محدود در سطح مركز بهداشت  استان و شبكه هاي بهداشت و درمان آن مي باشد .

در اين طرح منظور از رسانه پوستر، پمفلت، جزوه،كتاب تاليفي ،كتاب ترجمه اي، تيزر، نماهنگ ، فيلم، وب لاگ،وب سايت است كه براي مقاصد آموزشي تهيه شده باشد. هدف كلي :

 ارتقاء‌سطح كيفي رسانه هاي آموزشي تهيه شده در سطح واحدهاي ستادي وشبكه هاي تابعه حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...