سلامت روان


 

نام و نام خانوادگي: شهین لنگری

سمت :  کارشناس سلامت روان

شماره تماس:05832244055

شرح فعاليت :

هماهنگي با دفتر سلامت روان، وزارت متبوع و پيگيري اجراي سياست هاو دستور العمل هاي  ابلاغي

تهيه وتدوين مطالب علمي در حوزه موضوع پیشگیری از خودکشی   و ارسال به شهرستانها و ساير واحد هاي تابعه دانشگاه

پيگيري و اجراي برنامه هاي پيش بيني شده برنامه عملياتي مربوطه

شرکت در دوره هاي آموزشي و کارگاههاو جلسات دانشگاهي و وزارتي 

پیش بینی کارگاههای آموزشی در مورد پیشگیری از خودکشی  در برنامه عملیاتی

برگزاري برنامه هاي آموزشي  پیش بینی شده در مورد پیشگیری از خودکشی جهت پرسنل  و گروههاي هدف و  ارگانهاي مختلف

ايجاد هماهنگي بين بخشي و درون بخشي در حوزه خدمات پیشگیری از خودکشی از طريق جلب حمايت و مشارکت ذينفعان

بازديد و پايش از برنامه هاودستورالعمل های پیشگیری از خودکشی ، از شهرستانهاي تابعه استان

ارائه راهکار و پيشنهاد در راستاي ارتقاء سلامت جامعه در پسخوراندهاي بازديد از شهرستان ها

وارد نمودن آمار  ماهيانه موارد اقدام به خودکشي   در سايت پورتال و ارسال به وزارتخانه از طريق سايت

جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري ، ارائه بازخورد و تدوين گزارش عملکرد

تجزيه و تحليل و ارائه شاخص از  آمار هاي  ارسالي  اقدام به خودکشی شهرستانها

ارائه شاخص هاي تهيه شده  از  آمار هاي مربوط به سلامت روان به مسئولين بالاتر

هماهنگی جهت برگزاری  کمیته پیشگیری از خودکشی و پيگيري مصوبات کمیته

مشارکت در اجراي پ‍ژوهش هاي کاربردي در حوزه پیشگیری از خودکشی با توجه به آمارهای موجود

نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها در سطوح مختلفجستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۹۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...