گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای


نام و نام خانوادگی مدیرگروه : علیرضا نوروزیان 

شماره تماس واحد :05832222923

معرفي واحد :

گروه بهداشت محيط و حرفه اي استان در سال 84 با چهار نفر نيرو فعاليت خود را شروع نموده است که پس از ارتقاء دانشکده به دانشگاه تا اين تاريخ با هفت نفر نيروفعاليتهاي بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي استان را پوشش داده و در قالب نظارت و پيگيري کليه امور محوله ، از طريق ارتباط با وزارتخانه و مراکز تحت پوشش انجام وظيفه مي نمايد .

 

شرح فعاليت :

 

  *کارشناس مسئول بهداشت محیط

   *عضويت درکميته کنترل عفونت دانشکده

   * کارشناس مسئول برنامه بهداشت محيط بيمارستانها ومراکزبهداشتي درماني (دولتي وخصوصي)استان

   * عضويت درگروه ارزشيابي بيمارستانهاي استان به همراه معاونت درمان

  *کارشناس مسئول برنامه آب وفاضلاب 

 *  عضويت درکارگروه شوراي سلامت وامنيت غذايي استان

   *  پيگيري اعتبارات ورفع نيازگروه

 

 

جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۵۳۷۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...