سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس


نام و نام خانوادگی : زهرا رحمانیه    

سمت : کارشناس مسئول سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس   

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  

پست الکترونیک: zahra.mr20@yahoo.com

تلفن محل کار: 05832222892

شرح وظایف:

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جوانان

پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان

سلامت محیط کار جوانان

ترویج و ارتقاء دانش بهداشت روان در جوانان

آموزش افراد گروه هدف در رابطه با خود مراقبتی

سنجش و معاینات دانشجویان

سنجش و معاینات طلاب

برنامه ریزی و آموزش افراد در ازدواج و روابط سالم

آموزش و پیشگیری از رفتار های پرخطر در گروه هدف

تاریخچه واحد: واحد سلامت جوانان ، نوجوانان، مدارس از زمان تفکیک دانشگاه شروع به فعالیت نمود و در زمینه برنامه های سلامت مدارس و سنجش دانش آموزان ، سلامت دانشجویان ، برنامه آهن یاری ، پایش ید ادراری ، مدارس مروج سلامت فعالیت مینماید .

شرح وظایف :

  • پیگیری  و اجرای برنامه های سلامت مدارس و سنجش دانش آموزان ، سلامت دانشجویان ، برنامه آهن یاری ، پایش یدادراری ، مدارس مروج سلامت در شهرستان ها و نظارت بر عملکرد پرسنل
  • پیگیری اعتبارات از اداره سلامت جوانان ، نوجوانان  وتقسیم بین شهرستان ها و کنترل اسناد
  • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی جهت اجرای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس
  • اجرای برنامه مداخله ای در خصوص بهبود سلامت دانش آموزان
  • مشارکت در آموزش و بازآموزی پرسنل دانشگاه و سازمان های مرتبط با برنامه های سلامت مدارس و دانشجویان


جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۷۲۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...