مشارکت مردمی و رابطین


نام  و نام خانوادگی کارشناس مسئول : حمید رضا بزرگمهر 

​شماره تماس:05832230832

شرح وظایف :

1-بررسي و برنامه ريزي براي اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجراي خط مشي هادر قالب سياستهاي وزارتخانه

2- هماهنگي و همکاري با ساير واحد هاي زيربط در اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نياز در زمينه طرح مربوطه

3- شرکت در شوراي بهداشتي استان وشهرستانها در ارتباط با جلب مشارکت جامعه براي ارتقاء سطح سلامت

4- هماهنگي با ساير سازمانها ، ادارات ، نهادها ، بمنظور برنامه ريزي در پيشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه

5- جمع آوري گزارش فعاليتهاي جلب مشارکت جامعه در سطح استان و ارسال بموقع آن به وزارت متبوع

1-      تشکيل جلسات آموزشي درزمينه پيشبرد اهداف برنامه و فرمهاي جلب مشارکت جامعه

2-      نظارت و برنامه ريزي جهت هر چه بهتر نمودن برنامه جلب مشارکت مردم

3-      تهيه و تنظيم نشريه ها و پوسترها و تصوير هاي آموزشي در جهت اهداف برنامه جلب مشارکت مردمي

4-      تعيين چهارچوب آموزشي براي کارشناسان جلب مشارکت جامعه در مرکز بهداشت شهرستانها

5-      برنامه ريزي و اجراي کلاسهاي آموزشي کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان جهت کسب مهارت ارتباطي براي جلب مشارکت مردمي

6-      هماهنگي و برنامه ريزي در جهت ايجاد هر چه بيشتر انگيزه در داوطلبان افتخاري بهداشت و شناساندن داوطلبين بهداشتي به مردم و مسئولين

نظارت بر عملکرد فعاليتهاي فوق برنامه مشارکت جامعه 

جستجو
بیماری ابولا چیست ؟ (۵۳۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...