News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١١/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت بهداشت دانشگاه (خانم عظیمی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی من از سرطان قویترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64542/من از سرطان قویترم پویش ملی مبارزه با سرطان 1-7 بهمن 98 ١٣٩٨/١١/١ تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64423/تفاهم نامه جلسه مشترک با مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان شمالی ١٣٩٨/١٠/٢٤ آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64319/آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت جهت انجام خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی ١٣٩٨/١٠/٢١ 10 پروژه در دست احداث از مصوبات سفر ریاست جمهور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64315/10 پروژه در دست احداث از مصوبات سفر ریاست جمهور 10 پروژه در دست احداث از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان در آینده نزدیک ١٣٩٨/١٠/٢١ فاصله گذاری مناسب در بارداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64305/فاصله گذاری مناسب در بارداری کارگاه فاصله گذاری مناسب بارداری ١٣٩٨/١٠/١٨ گامهای دهگانه مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64307/گامهای دهگانه مبتنی بر شواهد کارگاه آموزشی گامهای دهگانه مبتنی بر شواهد برای بهبود کیفیت ١٣٩٨/١٠/١٨ واکسیناسیون بیش از 9 هزار کودک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64298/واکسیناسیون بیش از 9 هزار کودک واکسیناسیون بیش از 9 هزار کودک و نوزاد این استان در 9 ماه سال جاری خراسان شمالی ١٣٩٨/١٠/١٧ پروژه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64312/پروژه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور پیگیری و بررسی وضعیت پروژه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور ١٣٩٨/١٠/١٧ دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64410/دیابت جلسه ای در خصوص بیماری دیابت ١٣٩٨/١٠/١٧ نبودش سخت دردناک و نامش سخت غرور آفرین است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64125/نبودش سخت دردناک و نامش سخت غرور آفرین است ١٣٩٨/١٠/١٤ نمایشگاه بسیج سلامت جامعه پزشکی گیفان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64209/نمایشگاه بسیج سلامت جامعه پزشکی گیفان حضور معاونت بهداشتی در نمایشگاه بسیج سلامت جامعه پزشکی گیفان ١٣٩٨/١٠/١٤ نمایشگاه بسیج سلامت جامعه پزشکی گیفان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64210/نمایشگاه بسیج سلامت جامعه پزشکی گیفان حضور معاونت بهداشتی در نمایشگاه بسیج سلامت جامعه پزشکی گیفان ١٣٩٨/١٠/١٤ کارگاه آموزشی سل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64132/کارگاه آموزشی سل کارگاه آموزشی سل در شهرستان مانه وسملقان برای بهورزان ١٣٩٨/١٠/١١ کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر (دیابت ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64133/کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر (دیابت ) کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر (دیابت ) ١٣٩٨/١٠/١١ سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63977/سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد. نهم دی‌ماه هر سال، یادآور خروش عاشورایی مردم بصیر ایران اسلامی، در مقابله با فتنه‌ی همه جانبه‌ی استکبار جهانی است. ١٣٩٨/١٠/٩ کمیته پیشگیری از خودکشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63956/کمیته پیشگیری از خودکشی کمیته پیشگیری از خودکشی دانشگاه ١٣٩٨/١٠/٤ تب مالت و هر آنچه باید در مورد بروسلوزیس بدانید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63826/تب مالت و هر آنچه باید در مورد بروسلوزیس بدانید تب مالت و هر آنچه باید در مورد بروسلوزیس بدانید ١٣٩٨/١٠/٢ برگزاری کمیته بهداشت ، درمان و توانبخشی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/64300/برگزاری کمیته بهداشت ، درمان و توانبخشی سالمندان اولین جلسه کمیته بهداشت ، درمان و توانبخشی سالمندان ١٣٩٨/١٠/١ زیر کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63771/زیر کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی زیر کمیته درون بخشی پیشگیری از خودکشی با هدف ارتقاء نظام ثبت آماری ١٣٩٨/٩/٢٧ خشونت خانگی بصورت ویدئو کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63667/خشونت خانگی بصورت ویدئو کنفرانس کارگاه آموزشی خشونت خانگی بصورت ویدئو کنفرانس ١٣٩٨/٩/٢٥ « هر خانه یک پایگاه سلامت : سلامت برای همه ، توسط همه » دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63708/« هر خانه یک پایگاه سلامت : سلامت برای همه ، توسط همه » ١٣٩٨/٩/٢٥ پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری آنفلوانزای فصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63789/پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری آنفلوانزای فصلی کلاس آموزشی پیشگیری و کنترل و درمان بیماری آنفلوانزای فصلی ١٣٩٨/٩/٢٥ جلسه پروژه های عمرانی با مجمع خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63694/جلسه پروژه های عمرانی با مجمع خیرین جلسه پروژه های عمرانی با مجمع خیرین ١٣٩٨/٩/٢٣ همایش استانی آموزشی-توجیهی مربیان آموزش های هنگام ازدواج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63665/همایش استانی آموزشی-توجیهی مربیان آموزش های هنگام ازدواج همایش استانی آموزشی-توجیهی مربیان آموزش های هنگام ازدواج - برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی با 4 کارگاه آموزشی ١٣٩٨/٩/٢٠ کمیته استانی برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63666/کمیته استانی برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج کمیته استانی برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج ١٣٩٨/٩/٢٠ آنفلوانزا را جدی بگیریم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63407/آنفلوانزا را جدی بگیریم آنچه در خصوص آنفلوانزا باید بدانیم ١٣٩٨/٩/١٧ برگزاری کلاس های آموزش هنگام ازدواج در مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63483/برگزاری کلاس های آموزش هنگام ازدواج در مراکز خدمات جامع سلامت همایش استانی آموزشی توجیهی مربیان آموزش های هنگام ازدواج ١٣٩٨/٩/١٧ جلسه آموزش آنفلوانزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63404/جلسه آموزش آنفلوانزا جلسه آموزشی آنفلوانزا برای کلیه پرسنل معاونت بهداشتی ١٣٩٨/٩/١٦ حلسه آموزشی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63386/حلسه آموزشی تغذیه جلسه آموزشی بهبود تغذیه ١٣٩٨/٩/١٢ کسب مقام سوم قهرمانی استانی آقای فضل الله پسندیده در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63242/کسب مقام سوم قهرمانی استانی آقای فضل الله پسندیده در مسابقات تنیس روی میز کسب مقام سوم قهرمانی استانی آقای فضل الله پسندیده در مسابقات تنیس روی میز ١٣٩٨/٩/١١ کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63263/کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی کارگاه آموزش مداوم با موضوع پیشگیری از خودکشی ١٣٩٨/٩/١١ مصاحبه با دکتر افشین دلشاد معاون بهداشتی در روز جهانی مبارزه با ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63239/مصاحبه با دکتر افشین دلشاد معاون بهداشتی در روز جهانی مبارزه با ایدز مصاحبه روابط عمومی با دکتر افشین دلشاد معاون بهداشتی در روز جهانی مبارزه با ایدز 10 آذر ماه 98 ١٣٩٨/٩/١٠ پیام تسلیت معاون بهداشتی به سرکار خانم طاهره رام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63249/پیام تسلیت معاون بهداشتی به سرکار خانم طاهره رام پیام تسلیت معاون بهداشتی به سرکار خانم طاهره رام ١٣٩٨/٩/١٠ کارگاه احیای نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63261/کارگاه احیای نوزادان کارگاه احیای نوزادان در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٩/١٠ کارگاه آموزشی سل و آنفلوانزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63101/کارگاه آموزشی سل و آنفلوانزا کارگاه آموزشی سل و آنفلوانزا در شهرستان شیروان ١٣٩٨/٩/٧ کلاس آموزشی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63105/کلاس آموزشی قلب و عروق کلاس آموزشی قلب و عروق و عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر ١٣٩٨/٩/٦ کارگاه فعالیت جسمانی در میانسالان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63259/کارگاه فعالیت جسمانی در میانسالان کارگاه فعالیت جسمانی برای میانسالان ١٣٩٨/٩/٥ حمایتهای روانی در بلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63097/حمایتهای روانی در بلایا کارگاه آموزشی حمایتهای روانی در بلایا ١٣٩٨/٨/٢٩ اسامی قبول شدگان تاسیس دفاتر خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62944/اسامی قبول شدگان تاسیس دفاتر خدمات سلامت اعلام اسامی قبول شدگان تاسیس دفاتر خدمات سلامت ١٣٩٨/٨/٢٧ کارگاه حمایت های روانی در بلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63096/کارگاه حمایت های روانی در بلایا کارگاه حمایتهای روانی در بلایا ١٣٩٨/٨/٢٧ کارگاه آموزشی سرطان پستان و پوکی استخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/63103/کارگاه آموزشی سرطان پستان و پوکی استخوان کارگاه آموزشی سرطان پستان و پوکی استخوان در شهرستان جاجرم در محل سالن اجتماعات فرمانداری ١٣٩٨/٨/٢٦ به زودی آزمایشات HPLC برای بیماران PKU در استان انجام می گردد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62775/به زودی آزمایشات HPLC برای بیماران PKU در استان انجام می گردد به زودی آزمایشات HPLC برای بیماران PKU در استان انجام می گردد ١٣٩٨/٨/٢١ شیوه نامه برگزاری کلاس های آموزشی هنگام ازدواج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62781/شیوه نامه برگزاری کلاس های آموزشی هنگام ازدواج شیوه نامه برگزاری کلاس های آموزشی هنگام ازدواج در مراکز خدمات جامع سلامت کشور ١٣٩٨/٨/٢٠ جلسه آموزشی آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62778/جلسه آموزشی آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور جلسه آموزشی آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور استان برگزار شد ١٣٩٨/٨/٢٠ کمیته ژنتیک بررسی وضعیت بیماران pku دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62774/کمیته ژنتیک بررسی وضعیت بیماران pku بررسی وضعیت بیماران pku در تاریخ 19.8.98 ١٣٩٨/٨/١٩ ثبت خدمات پزشکان در سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62770/ثبت خدمات پزشکان در سامانه سیب شورای فنی این هفته در خصوص ثبت خدمات پزشکان در سامانه سیب ١٣٩٨/٨/١٨ جلسه آموزشی بررسی تفاهم نامه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62720/جلسه آموزشی بررسی تفاهم نامه بهبود تغذیه جلسه آموزشی بررسی تفاهم نامه بهبود تغذیه جامعه در دانشگاه ها ١٣٩٨/٨/١٨ نتایج نهایی اسامی پذیرفته شدگان تاسیس دفاتر خدمات سلامت به زودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62768/نتایج نهایی اسامی پذیرفته شدگان تاسیس دفاتر خدمات سلامت به زودی نتایج نهایی اسامی پذیرفته شدگان تاسیس دفاتر خدمات سلامت به زودی اعلام خواهد شد ١٣٩٨/٨/١٤ جلسه آموزشی پرسشگران در طرح بررسی شیوع ناباروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62602/جلسه آموزشی پرسشگران در طرح بررسی شیوع ناباروری برگزاری جلسه آموزشی پرسشگران و ناظران میدانی شهرستانهای مرکز استان و منتخب انجام طرح بررسی شیوع ناباروری در ایران ١٣٩٨/٨/١٤ جلسه آموزشی پرسشگران طرح سنجش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62603/جلسه آموزشی پرسشگران طرح سنجش جلسه آموزشی پرسشگران طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعین ازخدمات بهداشتی ودرمانی ١٣٩٨/٨/١٣ سناریوی تمرین رخداد فرضی زلزله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62563/سناریوی تمرین رخداد فرضی زلزله برگزاری سناریوی تمرین رخداد فرضی زلزله در شهرستان مانه و سملقان ١٣٩٨/٨/١١ کمیته استانی شیوع ناباروری در ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62601/کمیته استانی شیوع ناباروری در ایران برگزاری کمیته استانی بررسی شیوع ناباروری در ایران ١٣٩٨/٨/١١ هفته پدافند غیر عامل گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62550/هفته پدافند غیر عامل گرامی باد هفته پدافند غیر عامل گرامی باد 14 -8 آبان ماه ١٣٩٨/٨/٨ هپاتیت  یکی از چالش های بزرگ بهداشتی در دنیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62547/هپاتیت  یکی از چالش های بزرگ بهداشتی در دنیا هپاتیت را بشناسیم روز جهانی هپاتیت 7-1 آبان ماه ١٣٩٨/٨/٤ راه اندازی دفاتر خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62323/راه اندازی دفاتر خدمات سلامت راه اندازی دفاتر خدمات سلامت ١٣٩٨/٨/١ تعیین نقاط عشایری برای سرشماری جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62322/تعیین نقاط عشایری برای سرشماری جمعیت جلسه عشایر 1.8.98 برای تعیین نقاط عشایری ١٣٩٨/٨/١ جلسه تحرک بدنی بانوان در کاهش عوامل بیماریهای قلبی و عروقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62280/جلسه تحرک بدنی بانوان در کاهش عوامل بیماریهای قلبی و عروقی جلسه آموزشی 29.7.98 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی با موضوع تحرک بدنی بانوان در کاهش عوامل بیماریهای قلبی و عروقی برگزار شد ١٣٩٨/٧/٣٠ برگزاری جلسه آنفلوانزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62310/برگزاری جلسه آنفلوانزا برگزاری جلسه آنفلوانزا 30.7.98 ١٣٩٨/٧/٣٠ روز جهانی سل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62295/روز جهانی سل برگزاری جلسه روز جهانی سل در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی در تاریخ 30.7.98 ١٣٩٨/٧/٣٠ جلسه پویش ملی سرطان پستان (9 مهر تا 9 آبان ماه) و ارائه برنامه های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62249/جلسه پویش ملی سرطان پستان (9 مهر تا 9 آبان ماه) و ارائه برنامه های پیشنهادی جلسه ای در خصوص پویش ملی سرطان پستان (9 مهر تا 9 آبان ماه)در تاریخ 28.7.98 در دفتر معاون بهداشتی برگزار شد و برنامه های پیشنهادی مطرح شده توسط کارشناسان ارائه گردید ١٣٩٨/٧/٢٨ 28 مهر روز جهانی پوکی استخوان - دکتر انفرادی کارشناس بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62246/28 مهر روز جهانی پوکی استخوان - دکتر انفرادی کارشناس بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی استان مصاحبه با دکتر انفرادی به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان -28 مهر ماه ١٣٩٨/٧/٢٨ جلسه آموزشی در زمینه نحوه مبارزه با پدیکلوزیس (شش سر ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62403/جلسه آموزشی در زمینه نحوه مبارزه با پدیکلوزیس (شش سر ) جلسه آموزشی در زمینه نحوه مبارزه با پدیکلوزیس (شش سر ) جهت کلیه مدیران و مراقبین سلامت مدارس کل شهرستان بجنورد ١٣٩٨/٧/٢٥ جلسه آموزشی رویکرد نوین آموزشی مطابق با چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل hiv یا ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62404/جلسه آموزشی رویکرد نوین آموزشی مطابق با چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل hiv یا ایدز جلسه آموزشی رویکرد نوین آموزشی مطابق با چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل hiv و ایدز برای مدیران ، معاونین ، و مراقبین سلامت مدارس شهرستان بجنورد ١٣٩٨/٧/٢٥ کارگاه آموزشی کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62148/کارگاه آموزشی کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای کارگاه آموزشی کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای مراکز جامع سلامت روستایی و شهری وپایگاه هاو خانه های بهداشت برگزار گردید . ١٣٩٨/٧/٢٤ 23 مهر روز جهانی سل ( اکنون وقت عمل است . اکنون وقت پایان دادن به سل است) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62155/23 مهر روز جهانی سل ( اکنون وقت عمل است . اکنون وقت پایان دادن به سل است) مصاحبه رادیویی دکتر انفرادی به مناسبت 23 مهر روز جهانی سل در برنامه طنین سلامت ساعت 10  شعار روز جهانی سل( اکنون وقت عمل است . اکنون وقت پایان دادن به سل است) ١٣٩٨/٧/٢٤ جلسه کارشناس مسئولان دهان و دندان شهرستان ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62089/جلسه کارشناس مسئولان دهان و دندان شهرستان ها جلسه کارشناس مسئولان دهان و دندان شهرستان ها امروز 23.7.98 با حضور دکتر ربانی مدیر گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت در سالن اجتماعات این معاونت ١٣٩٨/٧/٢٣ برگزاری مسابقه دارت به مناسبت هفته سلامت روان (24-18 مهر ماه ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62124/برگزاری مسابقه دارت به مناسبت هفته سلامت روان (24-18 مهر ماه ) برگزاری مسابقه دارت در بین کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه به مناسبت هفته سلامت روان (24-18 مهر ماه ) ١٣٩٨/٧/٢٣ برگزاری مسابقه دارت به مناسبت هفته سلامت روان (24-18 مهر ماه ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62125/برگزاری مسابقه دارت به مناسبت هفته سلامت روان (24-18 مهر ماه ) برگزاری مسابقه دارت در بین کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه به مناسبت هفته سلامت روان (24-18 مهر ماه ) ١٣٩٨/٧/٢٣ گردهمایی مسئولین و کارشناسان -23 مهر بزرگداشت روز جهانی سل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62127/گردهمایی مسئولین و کارشناسان -23 مهر بزرگداشت روز جهانی سل گردهمایی مسئولین و کارشناسان -23 مهر بزرگداشت روز جهانی سل با حضور دکتر دلشاد ،دکتر بازخانه ای ،دکتر انفرادی و جمعی از بیماران و خانوادهایشان ١٣٩٨/٧/٢٣ مصاحبه با دکتر انفرادی به مناسبت روز جهانی مبارزه با سل 23 مهر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62059/مصاحبه با دکتر انفرادی به مناسبت روز جهانی مبارزه با سل 23 مهر ماه مصاحبه با دکتر انفرادی به مناسبت روز جهانی مبارزه با سل 23 مهر ماه (اکنون وقت عمل است . اکنون وقت پایان دادن به سل است) ١٣٩٨/٧/٢٣ گردهمایی مسئولین و کارشناسان روز 23 مهر بزرگداشت روز جهانی سل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62090/گردهمایی مسئولین و کارشناسان روز 23 مهر بزرگداشت روز جهانی سل گردهمایی مسئولین و کارشناسان و جمعی از بیماران مسلول و خانواده هایشان روز 23 مهر بزرگداشت روز جهانی سل ١٣٩٨/٧/٢٣ مصاحبه دکتر افشین دلشاد به مناسبت هفته سلامت روان 18-24 مهر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62009/مصاحبه دکتر افشین دلشاد به مناسبت هفته سلامت روان 18-24 مهر ماه ١٣٩٨/٧/٢٢ مصاحبه دکتر افشین دلشاد به مناسبت هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62060/مصاحبه دکتر افشین دلشاد به مناسبت هفته سلامت روان مصاحبه دکتر افشین دلشاد به مناسبت هفته سلامت روان 18-24 مهر ماه با وبدا ١٣٩٨/٧/٢٢ کارگاه خود مراقبتی کارکنان در بحث تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62056/کارگاه خود مراقبتی کارکنان در بحث تغذیه کارگاه خود مراقبتی کارکنان در بحث تغذیه توسط گروه آموزش وارتقای سلامت امروز 22.7.98 در سالن معاونت بهداشتی برگزار شد ١٣٩٨/٧/٢٢ کارگاه جانوران زهر آگین در تاریخ 21.7.98 توسط گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/62053/کارگاه جانوران زهر آگین در تاریخ 21.7.98 توسط گروه مبارزه با بیماریها کارگاه جانوران زهر آگین در تاریخ 21.7.98 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی با تدریس جناب آقای دکتر صفی خانی تشکیل شد ١٣٩٨/٧/٢١ روز بین المللی کاهش اثرات بلایا -13 اکتبر مصادف با 21 مهر به عنوان "روز کاهش اثرات بلایا» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/61987/روز بین المللی کاهش اثرات بلایا -13 اکتبر مصادف با 21 مهر به عنوان "روز کاهش اثرات بلایا» 13 اکتبر مصادف با 21 مهر به عنوان "روز کاهش اثرات بلایا» ١٣٩٨/٧/٢١ پوکی استخوان یک بیماری خاموش -28 مهر روز جهانی پوکی استخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/61958/پوکی استخوان یک بیماری خاموش -28 مهر روز جهانی پوکی استخوان 28 مهر روز جهانی پوکی استخوان از پوکی استخوان چه می دانیم : کارشناس بیماریهای غیر واگیر دکتر انفرادی ١٣٩٨/٧/٢٠ مصاحبه رادیویی دکتر انفرادی پنج شنبه18.7.98 در رابطه با پوکی استخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/61945/مصاحبه رادیویی دکتر انفرادی پنج شنبه18.7.98 در رابطه با پوکی استخوان 28 مهر روز جهانی پوکی استخوان مصاحبه رادیویی دکتر انفرادی کارشناس بیماریهای غیر واگیر در خصوص پوکی استخوان 18.7.98 ١٣٩٨/٧/٢٠ دکتر افشین دلشاد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/15662/دکتر افشین دلشاد- معاون بهداشتی ١٣٩٨/٧/٢٠ دکتر تیمور بروشکی- معاون اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/15663/دکتر تیمور بروشکی- معاون اجرایی ١٣٩٨/٧/٢٠