News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١١/١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت بهداشت دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی همايش استاني نقش تغذيه در پيشگيري از بيماري ها در تالار حافظ شهرداري بجنورد برگزار شد.27دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/43370/همايش استاني نقش تغذيه در پيشگيري از بيماري ها در تالار حافظ شهرداري بجنورد برگزار شد.27دیماه ١٣٩٦/١٠/٢٧ اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل با بازرسی از مراکز در فصل پاییز96 تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکن عموی و اماکن بین راهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/43375/اجرای طرح تشدید در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل با بازرسی از مراکز در فصل پاییز96 تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکن عموی و اماکن بین راهی ١٣٩٦/١٠/٢٧ اجرای برنامه ورزش صبحگاهی در شهربازی بجنورد 23دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/43169/اجرای برنامه ورزش صبحگاهی در شهربازی بجنورد 23دیماه ١٣٩٦/١٠/٢٣ برگزاری جلسه توجیهی دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی19دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/43087/برگزاری جلسه توجیهی دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی19دیماه ١٣٩٦/١٠/١٩ 25 درصد عوامل اثر گذار بر سلامت مردم به عهده وزارت بهداشت و مابقی با دیگر سازمان ها و نهادها مرتبط است . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/43092/25 درصد عوامل اثر گذار بر سلامت مردم به عهده وزارت بهداشت و مابقی با دیگر سازمان ها و نهادها مرتبط است . ١٣٩٦/١٠/١٩ برگزاری نشست خبری بسیج ملی تغذیه با موضوع پیشگیری از چاقی 17دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/43028/برگزاری نشست خبری بسیج ملی تغذیه با موضوع پیشگیری از چاقی 17دیماه ١٣٩٦/١٠/١٧ کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار دیماه96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42874/کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار دیماه96 ١٣٩٦/١٠/١٢ برگزاری مراسم تکریم از نیروهای خدمات در معاونت بهداشتی 10 دی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42770/برگزاری مراسم تکریم از نیروهای خدمات در معاونت بهداشتی 10 دی ١٣٩٦/١٠/١١ برگزاری پنجمین نشست تحول سلامت در حوزه بهداشت در سال 1396جلسه در تاریخ 10 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42769/برگزاری پنجمین نشست تحول سلامت در حوزه بهداشت در سال 1396جلسه در تاریخ 10 دی ماه ١٣٩٦/١٠/١١ نشست منطقه ای کارشناسان بهداشت دهان و دندان قطب 4 آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی منطق شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42652/نشست منطقه ای کارشناسان بهداشت دهان و دندان قطب 4 آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی منطق شرق کشور ١٣٩٦/١٠/٦ بهبود شاخص های دهان و دندان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42651/بهبود شاخص های دهان و دندان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42514/برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی ١٣٩٦/١٠/٥ برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از رفتارهای خودکشی در استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42382/برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از رفتارهای خودکشی در استان ١٣٩٦/١٠/٣ افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت خانوار تاریخ2دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42309/افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت خانوار تاریخ2دی ماه ١٣٩٦/١٠/٢ ارائه خدمات سلامت به مناطق ویژه اجتماعی و شهرهای بالای20 هزار نفر با اجرای طرح تحول سلامت تاریخ 2دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42308/ارائه خدمات سلامت به مناطق ویژه اجتماعی و شهرهای بالای20 هزار نفر با اجرای طرح تحول سلامت تاریخ 2دی ماه ١٣٩٦/١٠/٢ انجام مطالعات تن سنجی کودکان زیر 5 سال در استان تاریخ 2 دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42307/انجام مطالعات تن سنجی کودکان زیر 5 سال در استان تاریخ 2 دیماه ١٣٩٦/١٠/٢ اصلاح سبک زندگی افراددر پیشگیری از بروز سرطان تاریخ2دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42306/اصلاح سبک زندگی افراددر پیشگیری از بروز سرطان تاریخ2دیماه ١٣٩٦/١٠/٢ افزایش کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای تاریخ2دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42305/افزایش کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای تاریخ2دیماه ١٣٩٦/١٠/٢ ۲۰ تا ۳۰ سالگی بهترین سن باروری در زنان است تاریخ2دیماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42304/۲۰ تا ۳۰ سالگی بهترین سن باروری در زنان است تاریخ2دیماه ١٣٩٦/١٠/٢ برگزاری جلسه شورای فنی در تاریخ 29آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42256/برگزاری جلسه شورای فنی در تاریخ 29آذر ١٣٩٦/٩/٢٩ برگزاری نشست خبری با موضوع تفاهم نامه آموزش زوجین در حین ازدواج در معاونت بهداشتی در تاریخ 29آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42255/برگزاری نشست خبری با موضوع تفاهم نامه آموزش زوجین در حین ازدواج در معاونت بهداشتی در تاریخ 29آذر ١٣٩٦/٩/٢٩ امضاء تفاهم نامه سه جانبه آموزش زوجین در حین ازدواج باهمکاری معاونت بهداشتی ، معاونت قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری و جهاد دانشگاهی در29آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42254/امضاء تفاهم نامه سه جانبه آموزش زوجین در حین ازدواج باهمکاری معاونت بهداشتی ، معاونت قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری و جهاد دانشگاهی در29آذر ١٣٩٦/٩/٢٩ برگزاری مراسم تکریم از مدیرگروه سابق بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی تاریخ 27 آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/42172/برگزاری مراسم تکریم از مدیرگروه سابق بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی تاریخ 27 آذر ١٣٩٦/٩/٢٧ کارگاه دو روزه " حمایت های روانی اجتماعی در بلایا " جهت کارشناسان سلامت روان ستاد شهرستان ها و روانشناسان مراکز جامع خدمات سلامت شهری در مورخه 23 و 24 آبان ماه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41186/کارگاه دو روزه " حمایت های روانی اجتماعی در بلایا " جهت کارشناسان سلامت روان ستاد شهرستان ها و روانشناسان مراکز جامع خدمات سلامت شهری در مورخه 23 و 24 آبان ماه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی ١٣٩٦/٨/٢٣ مراسم دیدار جناب آقای مهندس پیمان فیضی مدیریت روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی باجناب آقای دکتر سید احمد هاشمی باحضور کارشناسان روابط عموی دانشگاه وروابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41123/مراسم دیدار جناب آقای مهندس پیمان فیضی مدیریت روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی باجناب آقای دکتر سید احمد هاشمی باحضور کارشناسان روابط عموی دانشگاه وروابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه ١٣٩٦/٨/٢٢ برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عوامل زیان آورشیمیایی درکارگاه های استان برای کارشناسان بهداشت حرفه ای 16آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41015/برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عوامل زیان آورشیمیایی درکارگاه های استان برای کارشناسان بهداشت حرفه ای 16آبان ماه ١٣٩٦/٨/١٦ برگزاری کارگاه سه روزه نیاز سنجی سلامت جهت پرسنل مرکز بهداشت شهرستان شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41014/برگزاری کارگاه سه روزه نیاز سنجی سلامت جهت پرسنل مرکز بهداشت شهرستان شیروان ١٣٩٦/٨/١٥ حضور پرشور پرسنل حوزه معاونت بهدشتی در راهپیمایی 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41012/حضور پرشور پرسنل حوزه معاونت بهدشتی در راهپیمایی 13 آبان ١٣٩٦/٨/١٣ کارگاه آموزشی فنون وتکنیکهای مشاوره ومهارتهای ارتباطی در مورخه 8 آبان در محل تالار دانش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40762/کارگاه آموزشی فنون وتکنیکهای مشاوره ومهارتهای ارتباطی در مورخه 8 آبان در محل تالار دانش دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٨/٩ برگزاری جلسه مشترک با اداره تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در خصوص برنامه ملی سفیران سلامت دانش آموز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41011/برگزاری جلسه مشترک با اداره تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در خصوص برنامه ملی سفیران سلامت دانش آموز ١٣٩٦/٨/٧ برگزاری کمیته درمان و کاهش آسیب (طرح کرامت) طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر2 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40529/برگزاری کمیته درمان و کاهش آسیب (طرح کرامت) طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر2 آبان ١٣٩٦/٨/٣ برگزاری کلاس آموزشی در خصوص مدیریت استرس جهت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40444/برگزاری کلاس آموزشی در خصوص مدیریت استرس جهت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ١٣٩٦/٨/١ دومین جلسه بررسی وتبادل نظردرمورد چالش های طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت باحضورریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جناب آقای دکترحق بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40441/دومین جلسه بررسی وتبادل نظردرمورد چالش های طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت باحضورریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جناب آقای دکترحق بین ١٣٩٦/٨/١ برگزاری همایش ورزش و تاثیر آن بر سلامت روان در 30 مهر برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40445/برگزاری همایش ورزش و تاثیر آن بر سلامت روان در 30 مهر برگزار شد ١٣٩٦/٧/٣٠ ه مناسبت سلامت روان (24-30) مهر کلاس آموزشی با موضوع مدیریت استرس جهت پرسنل بیمارستان بنت الهدی در تاریخ 26 مهربرگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40304/ه مناسبت سلامت روان (24-30) مهر کلاس آموزشی با موضوع مدیریت استرس جهت پرسنل بیمارستان بنت الهدی در تاریخ 26 مهربرگزار گردید ١٣٩٦/٧/٢٧ به مناسبت شروع هفته سلامت روان (24-30) مهر کلاس آموزشی با موضوع مدیریت استرس جهت کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40148/به مناسبت شروع هفته سلامت روان (24-30) مهر کلاس آموزشی با موضوع مدیریت استرس جهت کارکنان معاونت بهداشتی ١٣٩٦/٧/٢٤ تبریک معاونت بهداشتی به مناسبت هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40136/تبریک معاونت بهداشتی به مناسبت هفته سلامت روان ١٣٩٦/٧/٢٤ دانلود بنر روز ملی سلامت بانوان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40100/دانلود بنر روز ملی سلامت بانوان ایران ١٣٩٦/٧/٢٣ دانلود بنر روز جهانی مبارزه با سل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40099/دانلود بنر روز جهانی مبارزه با سل ١٣٩٦/٧/٢٣ دانلود بنر روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40098/دانلود بنر روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان ١٣٩٦/٧/٢٣ کارگروه پیشگیری از رفتارهای خودکشی دانشگاه در مورخ 22مهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40093/کارگروه پیشگیری از رفتارهای خودکشی دانشگاه در مورخ 22مهر ١٣٩٦/٧/٢٢ کمیته برون بخشی سلامت روان با هدف برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر هفته سلامت روان مورخ 22مهرماه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/40091/کمیته برون بخشی سلامت روان با هدف برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر هفته سلامت روان مورخ 22مهرماه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی ١٣٩٦/٧/٢٢ برگزاری کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر (طرح کرامت)در تاریخ 18 مهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39944/برگزاری کمیته درمان و کاهش آسیب اعتیاد طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر (طرح کرامت)در تاریخ 18 مهر ١٣٩٦/٧/١٨ راه اندازی کلینیک سیار دندانپزشکی برای ارائه خدمات پیشگیری از پوسیدگی دندان برای کودکان 6-3 ساله از مهدکودک های حاشیه شهر بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39910/راه اندازی کلینیک سیار دندانپزشکی برای ارائه خدمات پیشگیری از پوسیدگی دندان برای کودکان 6-3 ساله از مهدکودک های حاشیه شهر بجنورد ١٣٩٦/٧/١٨ کارگاه آموزشی کاهش خشونت علیه کودکان وکودک آزاری در سومین روز هفته ملی کودک 17 مهر برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39909/کارگاه آموزشی کاهش خشونت علیه کودکان وکودک آزاری در سومین روز هفته ملی کودک 17 مهر برگزار شد ١٣٩٦/٧/١٨ برگزاری کارگاه نمونه گیری و روش های ایمن حمل و نقل نمونه در مورخه 18 مهر برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39948/برگزاری کارگاه نمونه گیری و روش های ایمن حمل و نقل نمونه در مورخه 18 مهر برگزار شد ١٣٩٦/٧/١٨ برگزاری کارگاه دو روزه نیاز سنجی سلامت17 و 18 مهرماه جهت پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/41017/برگزاری کارگاه دو روزه نیاز سنجی سلامت17 و 18 مهرماه جهت پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم ١٣٩٦/٧/١٨ برگزاری اولین کمیته داخلی درمان و کاهش آسیب اعتیاد ، طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر (طرح کرامت) در 17 مهر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39875/برگزاری اولین کمیته داخلی درمان و کاهش آسیب اعتیاد ، طرح محله محوری مبارزه با مواد مخدر (طرح کرامت) در 17 مهر ماه ١٣٩٦/٧/١٧ برگزاری کمیته سلامت روان با هدف برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر هفته سلامت روان در مورخ 10 مهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39874/برگزاری کمیته سلامت روان با هدف برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر هفته سلامت روان در مورخ 10 مهر ١٣٩٦/٧/١١ مراسم تودیع جناب آقای دکترابراهیم بازخانه ای ریاست شبکه بهداشت ودرمان مانه وسملقان ومعارفه جناب آقای دکترمحمداکبری ریاست شبکه بهداشت ودرمان مانه وسملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39876/مراسم تودیع جناب آقای دکترابراهیم بازخانه ای ریاست شبکه بهداشت ودرمان مانه وسملقان ومعارفه جناب آقای دکترمحمداکبری ریاست شبکه بهداشت ودرمان مانه وسملقان ١٣٩٦/٧/١١ جلسه بررسی وتبادل نظردرمورد مشکلات وچالش های حوزه بهداشت باحضورریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تاریخ 10 مهرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39877/جلسه بررسی وتبادل نظردرمورد مشکلات وچالش های حوزه بهداشت باحضورریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تاریخ 10 مهرماه ١٣٩٦/٧/١٠ روز جهانی سالمند گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39589/روز جهانی سالمند گرامی باد ١٣٩٦/٧/٥ تبریک روز جهانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39549/تبریک روز جهانی بهداشت محیط ١٣٩٦/٧/٤ دانود بنر روز جهانی بهداشت محیط سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39543/دانود بنر روز جهانی بهداشت محیط سال 1396 ١٣٩٦/٧/٤ دانلود بنر روز سالمند1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39542/دانلود بنر روز سالمند1396 ١٣٩٦/٧/٤ 4 مهر روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39529/4 مهر روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد. ١٣٩٦/٧/٤ دیدارمدیران گروه و مسئولین معاونت بهداشتی وجناب آقای دکترسیداحمدهاشمی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی باریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جناب دکتر حق بین درتاریخ 2مهرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39539/دیدارمدیران گروه و مسئولین معاونت بهداشتی وجناب آقای دکترسیداحمدهاشمی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی باریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جناب دکتر حق بین درتاریخ 2مهرماه ١٣٩٦/٧/٢ جلسه نحوه استفاده از آمارها ٬ شاخص وگراف نمودارهادرارائه شاخص های بهداشتی 27 شهریور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39536/جلسه نحوه استفاده از آمارها ٬ شاخص وگراف نمودارهادرارائه شاخص های بهداشتی 27 شهریور برگزار شد ١٣٩٦/٦/٢٧ جلسه هماهنگی ٬اجرای برنامه های سلامت نوجوانان ومدارس درطول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ باهمکاری معاونت تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39534/جلسه هماهنگی ٬اجرای برنامه های سلامت نوجوانان ومدارس درطول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ باهمکاری معاونت تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش استان خراسان شمالی ١٣٩٦/٦/٢٠ مراسم بزرگداشت روز بهورز 13 شهریور ماه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39533/مراسم بزرگداشت روز بهورز 13 شهریور ماه برگزار شد ١٣٩٦/٦/١٣ 5شهریور روزداروساز گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/39532/5شهریور روزداروساز گرامی باد ١٣٩٦/٦/٥ همایش شیرمادردرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ویژه مادران موفق درامرشیردهی درتاریخ 16مرداد در محل سالن شهید لنگری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37877/همایش شیرمادردرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ویژه مادران موفق درامرشیردهی درتاریخ 16مرداد در محل سالن شهید لنگری ١٣٩٦/٥/١٦ دانلود پوستر خودمراقبتی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37603/دانلود پوستر خودمراقبتی سازمانی ١٣٩٦/٥/٨ جلسه توجیهی برنامه عملیاتی درسلامت روان درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی توسط گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37581/جلسه توجیهی برنامه عملیاتی درسلامت روان درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی توسط گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد ١٣٩٦/٥/٧ بنر کمپین خودمراقبتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37567/بنر کمپین خودمراقبتی ١٣٩٦/٥/٧ دانلود بنر وزارتی هفته شیرمادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37457/دانلود بنر وزارتی هفته شیرمادر ١٣٩٦/٥/٢ برگزاری کلاس آموزشی CCHF(تب کریمه کنگو)جهت پرسنل و فرماندهان نیروی انتظامی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37420/برگزاری کلاس آموزشی CCHF(تب کریمه کنگو)جهت پرسنل و فرماندهان نیروی انتظامی خراسان شمالی ١٣٩٦/٤/٢٩ کارگاه آموزشی نیازسنجی درخانه های بهداشت٬ مراکزسلامت جامع شهری وروستایی جهت کارشناسان آموزش وارتقاء سلامت استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37267/کارگاه آموزشی نیازسنجی درخانه های بهداشت٬ مراکزسلامت جامع شهری وروستایی جهت کارشناسان آموزش وارتقاء سلامت استان ١٣٩٦/٤/٢٦ کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان وحیوان ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو٬ cchf) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37143/کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان وحیوان ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو٬ cchf) ١٣٩٦/٤/٢١ جلسه هماهنگی واگذاری خدمات کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور استان به کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در مورخه 13 تیرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37219/جلسه هماهنگی واگذاری خدمات کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور استان به کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در مورخه 13 تیرماه ١٣٩٦/٤/١٤ مراسم تقدیروتجلیل ارداوطلبان سلامت شهرستان شیروان درهفته جهانی تیروئید در سوم خرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35886/مراسم تقدیروتجلیل ارداوطلبان سلامت شهرستان شیروان درهفته جهانی تیروئید در سوم خرداد ١٣٩٦/٣/٦ برگزاری کارگاه افسردگی در سازمان مسکن و شهر سازی در 13 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35114/برگزاری کارگاه افسردگی در سازمان مسکن و شهر سازی در 13 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/١٤ مراسم تجلیل ازمربیان مراکزآموزش بهورزی استان خراسان شمالی درروز معلم و سالروزشهادت استادمطهری13 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35065/مراسم تجلیل ازمربیان مراکزآموزش بهورزی استان خراسان شمالی درروز معلم و سالروزشهادت استادمطهری13 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/١٣ مراسم گرامیداشت روزجانبازدردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35027/مراسم گرامیداشت روزجانبازدردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/١١ پیام تبریک معاونت بهداشتی به مناسب روز معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34957/پیام تبریک معاونت بهداشتی به مناسب روز معلم ١٣٩٦/٢/١٠ دانلود بنر روز ملی جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34942/دانلود بنر روز ملی جوان ١٣٩٦/٢/١٠ همایش نقش خانواده درپیشگیری ودرمان افسردگی مورخه 7 اردیبهشت به مناسبت هفتمین روزهفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34886/همایش نقش خانواده درپیشگیری ودرمان افسردگی مورخه 7 اردیبهشت به مناسبت هفتمین روزهفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٩ پیاده روی عمومی به مقصد بش قارداش در مورخه 8 اردیبهشت 96 با با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34891/پیاده روی عمومی به مقصد بش قارداش در مورخه 8 اردیبهشت 96 با با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری ١٣٩٦/٢/٩ مراسم اولین اختتامیه جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی 6 اردیبهشت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34881/مراسم اولین اختتامیه جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی 6 اردیبهشت برگزار شد ١٣٩٦/٢/٧ بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) بخش اعصاب و روان با حضور جناب آقای دکتر هاشمی و گروه سلامت روان در پنجمین روز از هفته سلامت در مورخه 5 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34795/بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) بخش اعصاب و روان با حضور جناب آقای دکتر هاشمی و گروه سلامت روان در پنجمین روز از هفته سلامت در مورخه 5 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/٦