News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٦/٣٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت بهداشت دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی همایش شیرمادردرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ویژه مادران موفق درامرشیردهی درتاریخ 16مرداد در محل سالن شهید لنگری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37877/همایش شیرمادردرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ویژه مادران موفق درامرشیردهی درتاریخ 16مرداد در محل سالن شهید لنگری ١٣٩٦/٥/١٦ دانلود پوستر خودمراقبتی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37603/دانلود پوستر خودمراقبتی سازمانی ١٣٩٦/٥/٨ جلسه توجیهی برنامه عملیاتی درسلامت روان درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی توسط گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37581/جلسه توجیهی برنامه عملیاتی درسلامت روان درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی توسط گروه سلامت روان اجتماعی اعتیاد ١٣٩٦/٥/٧ بنر کمپین خودمراقبتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37567/بنر کمپین خودمراقبتی ١٣٩٦/٥/٧ دانلود بنر وزارتی هفته شیرمادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37457/دانلود بنر وزارتی هفته شیرمادر ١٣٩٦/٥/٢ برگزاری کلاس آموزشی CCHF(تب کریمه کنگو)جهت پرسنل و فرماندهان نیروی انتظامی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37420/برگزاری کلاس آموزشی CCHF(تب کریمه کنگو)جهت پرسنل و فرماندهان نیروی انتظامی خراسان شمالی ١٣٩٦/٤/٢٩ کارگاه آموزشی نیازسنجی درخانه های بهداشت٬ مراکزسلامت جامع شهری وروستایی جهت کارشناسان آموزش وارتقاء سلامت استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37267/کارگاه آموزشی نیازسنجی درخانه های بهداشت٬ مراکزسلامت جامع شهری وروستایی جهت کارشناسان آموزش وارتقاء سلامت استان ١٣٩٦/٤/٢٦ کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان وحیوان ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو٬ cchf) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37143/کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان وحیوان ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو٬ cchf) ١٣٩٦/٤/٢١ جلسه هماهنگی واگذاری خدمات کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور استان به کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در مورخه 13 تیرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/37219/جلسه هماهنگی واگذاری خدمات کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور استان به کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها در مورخه 13 تیرماه ١٣٩٦/٤/١٤ مراسم تقدیروتجلیل ارداوطلبان سلامت شهرستان شیروان درهفته جهانی تیروئید در سوم خرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35886/مراسم تقدیروتجلیل ارداوطلبان سلامت شهرستان شیروان درهفته جهانی تیروئید در سوم خرداد ١٣٩٦/٣/٦ برگزاری کارگاه افسردگی در سازمان مسکن و شهر سازی در 13 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35114/برگزاری کارگاه افسردگی در سازمان مسکن و شهر سازی در 13 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/١٤ مراسم تجلیل ازمربیان مراکزآموزش بهورزی استان خراسان شمالی درروز معلم و سالروزشهادت استادمطهری13 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35065/مراسم تجلیل ازمربیان مراکزآموزش بهورزی استان خراسان شمالی درروز معلم و سالروزشهادت استادمطهری13 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/١٣ مراسم گرامیداشت روزجانبازدردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/35027/مراسم گرامیداشت روزجانبازدردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/١١ پیام تبریک معاونت بهداشتی به مناسب روز معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34957/پیام تبریک معاونت بهداشتی به مناسب روز معلم ١٣٩٦/٢/١٠ دانلود بنر روز ملی جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34942/دانلود بنر روز ملی جوان ١٣٩٦/٢/١٠ همایش نقش خانواده درپیشگیری ودرمان افسردگی مورخه 7 اردیبهشت به مناسبت هفتمین روزهفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34886/همایش نقش خانواده درپیشگیری ودرمان افسردگی مورخه 7 اردیبهشت به مناسبت هفتمین روزهفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٩ پیاده روی عمومی به مقصد بش قارداش در مورخه 8 اردیبهشت 96 با با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34891/پیاده روی عمومی به مقصد بش قارداش در مورخه 8 اردیبهشت 96 با با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری ١٣٩٦/٢/٩ مراسم اولین اختتامیه جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی 6 اردیبهشت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34881/مراسم اولین اختتامیه جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی 6 اردیبهشت برگزار شد ١٣٩٦/٢/٧ بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) بخش اعصاب و روان با حضور جناب آقای دکتر هاشمی و گروه سلامت روان در پنجمین روز از هفته سلامت در مورخه 5 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34795/بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) بخش اعصاب و روان با حضور جناب آقای دکتر هاشمی و گروه سلامت روان در پنجمین روز از هفته سلامت در مورخه 5 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/٦ شرکت در برنامه جشنواره غذای سالم. نشاط اور و مغذی با همکاری اموزش پرورش. برگزاری مسابقه و اهدا جوایز به سالم ترین غذا در مورخه 4 اردیبهشت ماه به مناسبت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34765/شرکت در برنامه جشنواره غذای سالم. نشاط اور و مغذی با همکاری اموزش پرورش. برگزاری مسابقه و اهدا جوایز به سالم ترین غذا در مورخه 4 اردیبهشت ماه به مناسبت هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٤ توزیع بسته های اموزشی در هفته سلامت در بانک ملت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34756/توزیع بسته های اموزشی در هفته سلامت در بانک ملت ١٣٩٦/٢/٤ توزیع بسته های اموزشی در هفته سلامت در بانک کشاورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34754/توزیع بسته های اموزشی در هفته سلامت در بانک کشاورزی ١٣٩٦/٢/٤ در مورخه 4 اردیبهشت با توجه به روز شمار هفته( سلامت روان در طرح تحول سلامت ) با همکاری سازمان بهزیستی برنامه توزیع منابع آموزشی با موضوع افسردگی درسطح شهر برای عموم مردم با ون سیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34733/در مورخه 4 اردیبهشت با توجه به روز شمار هفته( سلامت روان در طرح تحول سلامت ) با همکاری سازمان بهزیستی برنامه توزیع منابع آموزشی با موضوع افسردگی درسطح شهر برای عموم مردم با ون سیار ١٣٩٦/٢/٤ برگزاری کلاس های آموزشی با موضوع افسردگی و علایم آن جهت طلاب حوزه علمیه جاجرم در مورخه 3 اردیبهشت برگزار شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34732/برگزاری کلاس های آموزشی با موضوع افسردگی و علایم آن جهت طلاب حوزه علمیه جاجرم در مورخه 3 اردیبهشت برگزار شد . ١٣٩٦/٢/٤ برگزاری نشست خبری با محوریت شعار هفته ملی سلامت در مورخه 2 اردیبهشت با حضور آقای دکتر هاشمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34729/برگزاری نشست خبری با محوریت شعار هفته ملی سلامت در مورخه 2 اردیبهشت با حضور آقای دکتر هاشمی ١٣٩٦/٢/٤ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از افسردگی با توجه به روز شمار سوم هفته (خود مراقبتی و سلامت روان ) و مسابقه کتاب خوانی برای پرسنل معاونت بهداشتیدر مورخه 3 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34731/کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از افسردگی با توجه به روز شمار سوم هفته (خود مراقبتی و سلامت روان ) و مسابقه کتاب خوانی برای پرسنل معاونت بهداشتیدر مورخه 3 اردیبهشت ١٣٩٦/٢/٣ رپایی چادر در محل تفریحی بابا موسی در مورخه اول اردیبهشت به مناسب هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34728/رپایی چادر در محل تفریحی بابا موسی در مورخه اول اردیبهشت به مناسب هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٢ به مناسبت هفته سلامت ، برنامه پیاده روی در شهربازی جهت همکاران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34730/به مناسبت هفته سلامت ، برنامه پیاده روی در شهربازی جهت همکاران معاونت بهداشتی ١٣٩٦/٢/٢ تبریک روز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34627/تبریک روز آزمایشگاه ١٣٩٦/١/٣٠ دانلود بنر جهت نمایشگاه خطرسنجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34599/دانلود بنر جهت نمایشگاه خطرسنجی ١٣٩٦/١/٢٩ هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34490/هفته ملی سلامت ١٣٩٦/١/٢٣ بنر هفته سلامت 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34487/بنر هفته سلامت 1396 ١٣٩٦/١/٢٣ بازدید آقای دکتر سیاری در حاشیه همایش دومین سالگرد طرح تحول سلامت دهان و دندان ، از غرفه گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 21 فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34477/بازدید آقای دکتر سیاری در حاشیه همایش دومین سالگرد طرح تحول سلامت دهان و دندان ، از غرفه گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 21 فروردین ماه ١٣٩٦/١/٢١ برگزاری جلسه تحلیل شاخص های گروه های تخصصی معاونت بهداشتی در سال گذشته در مورخه 21 فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34473/برگزاری جلسه تحلیل شاخص های گروه های تخصصی معاونت بهداشتی در سال گذشته در مورخه 21 فروردین ماه ١٣٩٦/١/٢١ برگزاری جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته ملی سلامت با ادارات و سازمان های همکار در مورخه 21 فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34472/برگزاری جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته ملی سلامت با ادارات و سازمان های همکار در مورخه 21 فروردین ماه ١٣٩٦/١/٢١ بازدید از پروزه های عمرانی بهداشتی شهرستان شیروان توسط کارشناسان گروه توسعه شبکه معاونت بهداشتی به همراه مدیرعامل و روابط عمومی محترم خیرین سلامت در 20 فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34475/بازدید از پروزه های عمرانی بهداشتی شهرستان شیروان توسط کارشناسان گروه توسعه شبکه معاونت بهداشتی به همراه مدیرعامل و روابط عمومی محترم خیرین سلامت در 20 فروردین ماه ١٣٩٦/١/٢٠ روزشمار افتتاح بزرگترین پروژه های بهداشتی و درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34377/روزشمار افتتاح بزرگترین پروژه های بهداشتی و درمانی استان ١٣٩٦/١/١٥ حضور معاون بهداشتی دانشگاه و مدیران حوزه معاونت بهداشتی در دفتر ریاست محترم دانشگاه به مناسبت تبریک سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/34383/حضور معاون بهداشتی دانشگاه و مدیران حوزه معاونت بهداشتی در دفتر ریاست محترم دانشگاه به مناسبت تبریک سال نو ١٣٩٦/١/١٥ دومین کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت جهت روحانیون وطلاب حوزه علمیه بک پولادبامشارکت مرکرخدمات حوزه های علمیه استان خراسان شمالی بامعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10 اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/33614/دومین کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت جهت روحانیون وطلاب حوزه علمیه بک پولادبامشارکت مرکرخدمات حوزه های علمیه استان خراسان شمالی بامعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10 اسفندماه ١٣٩٥/١٢/١١ جلسه هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با شورای فرهنگی دانشگاه فرهنگیان بجنورد در 4 اسفندماه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/33473/جلسه هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با شورای فرهنگی دانشگاه فرهنگیان بجنورد در 4 اسفندماه برگزار شد ١٣٩٥/١٢/٤ جلسه سیستم ارجاع با محوریت پزشک خانواده4 اسفند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/33471/جلسه سیستم ارجاع با محوریت پزشک خانواده4 اسفند ١٣٩٥/١٢/٤ بنر هوای پاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/32303/بنر هوای پاک ١٣٩٥/١٠/٢٨ بنر سرطان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/32302/بنر سرطان ١٣٩٥/١٠/٢٨ بسیج همگانی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/31651/بسیج همگانی تغذیه ١٣٩٥/١٠/١ برگزاری کارگاه مشارکت داوطلبان سلامت در پیشگیری از مقاومت به انتی بیوتیک ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/30490/برگزاری کارگاه مشارکت داوطلبان سلامت در پیشگیری از مقاومت به انتی بیوتیک ها ١٣٩٥/٩/٢٣ 15 آذر روز جهانی داوطلبین سلامت گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/30295/15 آذر روز جهانی داوطلبین سلامت گرامی باد ١٣٩٥/٩/١٥ نشست خبری در محوریت روز جهانی ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/30293/نشست خبری در محوریت روز جهانی ایدز ١٣٩٥/٩/١٥ نشست خبری در محوریت روز جهانی ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/30291/نشست خبری در محوریت روز جهانی ایدز ١٣٩٥/٩/١٥ بازدید و پایش برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت توسط گروه پایش کارشناسان محترم مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع از واحد های ستادی و محیطی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/29908/بازدید و پایش برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت توسط گروه پایش کارشناسان محترم مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع از واحد های ستادی و محیطی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٨/٢٦ مانورارائه خدمات بهداشتی در شرایط اضراری پرسنل مرکز بهداشت شهرستان شیروان به تاریخ 11 آبان ماه در روستای زوارم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28779/مانورارائه خدمات بهداشتی در شرایط اضراری پرسنل مرکز بهداشت شهرستان شیروان به تاریخ 11 آبان ماه در روستای زوارم ١٣٩٥/٨/١٢ برگزاری جلسه سفیران سلامت مدارس به صورت مشترک با ریاست محترم اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28773/برگزاری جلسه سفیران سلامت مدارس به صورت مشترک با ریاست محترم اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش ١٣٩٥/٨/١٢ درگذشت همکار بهورز سرکار خانم زهرا لقمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28723/درگذشت همکار بهورز سرکار خانم زهرا لقمانی ١٣٩٥/٨/١١ برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ارتقای فرهنگ سلامت با حضور اساتید و طلاب و روحانیون در حوزه علمیه روستای بک پولاد منطقه رازوجرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28778/برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ارتقای فرهنگ سلامت با حضور اساتید و طلاب و روحانیون در حوزه علمیه روستای بک پولاد منطقه رازوجرگلان ١٣٩٥/٨/٨ برگزاری کارگاه اموزشی بهداشت و ارتقای فرهنگ سلامت با حضور اسااتید و طلاب و روحانیون در حوزه علمیه روستای بک پولاد منطقه رازوجرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28775/برگزاری کارگاه اموزشی بهداشت و ارتقای فرهنگ سلامت با حضور اسااتید و طلاب و روحانیون در حوزه علمیه روستای بک پولاد منطقه رازوجرگلان ١٣٩٥/٨/٨ سبا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28368/سبا ١٣٩٥/٧/٢٨ بنر سلامت بانوان ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28161/بنر سلامت بانوان ایرانی ١٣٩٥/٧/٢٤ بنر سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/28096/بنر سلامت روان ١٣٩٥/٧/١٩ بنر کودک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/27945/بنر کودک ١٣٩٥/٧/١٣ برگزاری جلسه شورای ارتقای سلامت شهرستان جاجرم در مورخه 7 مهر با حضور شوراها و دهیاری های منطقه جاجرم با حضور معاون فرماندار جاجرم جناب آقای صاحبی و کارشناسان آموزشی و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/27785/برگزاری جلسه شورای ارتقای سلامت شهرستان جاجرم در مورخه 7 مهر با حضور شوراها و دهیاری های منطقه جاجرم با حضور معاون فرماندار جاجرم جناب آقای صاحبی و کارشناسان آموزشی و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه ١٣٩٥/٧/١٠ دانلود بنر روز سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/27653/دانلود بنر روز سالمند ١٣٩٥/٧/٥ بنر روز جهانی قلب 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/27635/بنر روز جهانی قلب 1395 ١٣٩٥/٧/٤ 12 شهریور روز بهورز گرامی باد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26812/12 شهریور روز بهورز گرامی باد . ١٣٩٥/٦/١٠ پایگاه بهداشتی و درمانی «حاج عباس اخوین» در باقرخان با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان 31مرداد افتتاح شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26355/پایگاه بهداشتی و درمانی «حاج عباس اخوین» در باقرخان با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان 31مرداد افتتاح شد. ١٣٩٥/٦/١ کلنگ ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بابا امان شهرستان بجنورد با حضور معاون وزیر بهداشت 31مردادزده شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26353/کلنگ ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بابا امان شهرستان بجنورد با حضور معاون وزیر بهداشت 31مردادزده شد . ١٣٩٥/٦/١ کلینیک دندانپزشکی مرکز جامع خدمات شهری شهید مدنی صبح امروز و در آستانه هفته دولت با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان 31مردادافتتاح شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26352/کلینیک دندانپزشکی مرکز جامع خدمات شهری شهید مدنی صبح امروز و در آستانه هفته دولت با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان 31مردادافتتاح شد . ١٣٩٥/٦/١ سالن آموزشی مرکز جامع سلامت شهری حر با حضور معاون وزیر بهداشت 31مردادافتتاح شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26351/سالن آموزشی مرکز جامع سلامت شهری حر با حضور معاون وزیر بهداشت 31مردادافتتاح شد . ١٣٩٥/٦/١ افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کچرانلو از توابع شهرستان بجنورد 31 مرداد با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26350/افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کچرانلو از توابع شهرستان بجنورد 31 مرداد با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان ١٣٩٥/٦/١ پروژه های بهداشتی با حضور معاون بهداشتی وزیر بهداشت 31 مرداد ماه در مرکز استان افتتاح و کلنگ زنی می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26311/پروژه های بهداشتی با حضور معاون بهداشتی وزیر بهداشت 31 مرداد ماه در مرکز استان افتتاح و کلنگ زنی می شود ١٣٩٥/٥/٣١ ولین جلسه شورای بهورزی وارتقاءمراقبتها معاونت بهداشتی دانشگاه در مورخه 24مرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/26181/ولین جلسه شورای بهورزی وارتقاءمراقبتها معاونت بهداشتی دانشگاه در مورخه 24مرداد ١٣٩٥/٥/٢٥ دوره آموزشی سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/25989/دوره آموزشی سلامت اجتماعی ١٣٩٥/٥/١٣ بنر خودمراقبتی فردی و سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/25827/بنر خودمراقبتی فردی و سازمانی ١٣٩٥/٥/٥ دانلود بنر روز جهانی شیرمادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/25829/دانلود بنر روز جهانی شیرمادر ١٣٩٥/٥/٥ فرمت پنل شهرستان ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/25750/فرمت پنل شهرستان ها ١٣٩٥/٥/٣ حضور ریاست دانشگاه و معاونین بهداشتی و توسعه در مراسم افطاری مسجد شوقان و اهداء یک دستگاه آمبولانس به مرکز خدمات جامع سلامت شوقان در مورخه 8 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/22248/حضور ریاست دانشگاه و معاونین بهداشتی و توسعه در مراسم افطاری مسجد شوقان و اهداء یک دستگاه آمبولانس به مرکز خدمات جامع سلامت شوقان در مورخه 8 تیر ماه ١٣٩٥/٤/٩ صدور مجوز فعالیتهای مبارزه با حشرات وجانوران موذی در اماکن عمومی وخانگی جهت شرکت یاس سبز بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/22101/صدور مجوز فعالیتهای مبارزه با حشرات وجانوران موذی در اماکن عمومی وخانگی جهت شرکت یاس سبز بجنورد ١٣٩٥/٤/٢ برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/19143/برنامه عملیاتی سال 1395 ١٣٩٥/٢/٢٩ برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/19142/برنامه عملیاتی سال 1395 ١٣٩٥/٢/٢٩ برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/19141/برنامه عملیاتی سال 1395 ١٣٩٥/٢/٢٩ برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/19140/برنامه عملیاتی سال 1395 ١٣٩٥/٢/٢٩ برگزاری جلسه مشترک معاونت بهداشتی با مرکز خدمات حوزه های علمیه استان در 21 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://health.nkums.ac.ir/Content/19020/برگزاری جلسه مشترک معاونت بهداشتی با مرکز خدمات حوزه های علمیه استان در 21 اردیبهشت ١٣٩٥/٢/٢٢