-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتمتصدی امو دفتری


نام ونام خانوادگی: مهدی روحانی

سمت: متصدی امور دفتری

شماره تماس:05832247198

تحصیلات : کارشناسی

شرح وظایف:

1-ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رايانه يادفاتر مربوطه

 2- پاسخگويي به مراجعين حضوري يا تلفني واحد و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن انجام درخواست هاي متقاضيان

 3- تفکيک و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پيگيري آنها

 4- تهيه صورت لوازم اداري مورد نياز کارکنان و تدارک و توزيع آنها

 5- تهيه گزارشهاي مورد نياز از وضعيت امور دفتري و بايگاني واحد جهت ارائه به مسئولين ذيربط

 6- تنظيم دفتر آمار کارکنان يا ثبت آمار در فايلهاي رايانه اي

 7- دريافت و نگهداري سوابق و مکاتبات مربوط به موضوع نامه ها و بايگاني آنها در پرونده هاي مربوطه 8- تکثير و توزيع و ابلاغ بخشنامه هاي اداري صادره به گروههاي کارشناسي واحد

 9- تحويل پرونده هاي مختومه يا راکد ب بايگاني با کسب نظر مسئول ذيربط

 10- تحويل سوابق و پيوست مکاتبات مورد درخواست کارکنان يا مسئولين واحد بايگاني آنها در پرونده هاي مربوطه

 11- تفکيک نامه هايد هادي و محرمانه و ارسال به موقع آنها به مسئولين ذيربط

12- دريافت صحيح دورنما،تلگرام و ... و ارجاع آنها به مراجع مورد نظر

 13- شرکت فعال در دوره هاي کارآموزي ،مهارتي و اموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بکارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله

 14- انجام ساير امور مربوطه طبق دستورالعمل مافوق مطابق مقررات

 


جستجو
داوطلبان سلامت (۴۳۹۳ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۱۰۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...