-

عزم ملی برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامتمشاور فنی سرپرستی


نام و نام خانوادگی : دکتر افشین دلشاد

شماره تماس:05832237009

شرح وظایف :

  • نظارت بر عملکرد فنی واحد های ستادی و ارائه پس خوراند به آنان
  • پیگیری اهداف سالیانه حوزه معاونت بهداشتی بر اساس برنامه های استراتژیک دانشگاه توسط واحد های ستادی و برنامه های تاکتیکال معاونت
  • حضور همکاری در تدوین نقشه جامع علمی و نقشه جامع سلامت استان
  • بررسی و پاسخگویی شکایات واصله  ارجاعی به معاونت
  • همکاری  و هماهنگی در تدوین برنامه های اتوماسیون و انفورماتیک پزشک خانواده
  • ارزیابی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و شهرستان اولیه و پسخوراند مربوطه
  • همکاری در اجرای طرح های پیمایش سلامت و آمارگیری و ایجاد هماهنگی بین بخشی

جستجو
داوطلبان سلامت (۵۱۰۰ بازدید)
بیماری ابولا چیست ؟ (۴۵۵۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...